My Dream House

Al llarg dels mesos de novembre i desembre vàrem desenvolupar  el projecte anomenat  “My dream house” a les aules de 1rE, 1rF i 1rG. En aquest projecte participàvem conjuntament els departaments d’anglès i visual i plàstica.
El projecte va constar de 3 fases:
1- Introducció / preparació: Des d’anglès, s’introduïa el vocabulari relacionat amb la casa. Al mateix temps, a EVP es va aprofundir en els conceptes de punt,  línia i pla des del punt de vista geomètric.
2- Disseny d’una casa. Adoptant com a base i exemple un model, els alumnes ideaven la seva pròpia casa, amb un esbós i una descripció i varen desenvolupar el projecte amb el programa online Foorplanner.
3- Presentació powerpoint de la seva casa. S’avaluava a nivell visual , tant la idea com el nivell de detall i el procés seguit . Finalment es va presentar oralment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *