Meeting bilateral INS Sant Quirze del Vallès- Giordano Bruno

L’alumnat del nostre centre ha treballat la unitat didàctica Climate Refugees amb la cooperació de 6 alumnes italians que han viatjat acompanyats de dues professores fins a Sant Quirze. S’han realitzat diverses activitats relacionades amb el tema: visita a Vallcebre ,debats i role-plays, conferències sobre el canvi climàtic………