Minimalists

Activitat de role play en la que els alumnes defensen diferents punts de vista envers el tema de consumisme. Es planteja una situació hipòtetica, un sopar d’empresa a casa d’un minimalista on els alumnes adopten diferents identitats :l’amfitrió o minimalista, el director de la companyia, i 2 treballadors de la mateixa d’empresa. Hem treballat aquesta activitat oral amb alumnes de 2n de batxillerat amb l’ajut de la nostra language assistant.