Projecte de Llengües Estrangeres

L’aprenentatge d’una llengua estrangera com a eina de comunicació sempre l’hem considerat important i complementària de l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana.

Per aquest motiu, la nostra escola, ha dut a terme diferents projectes de llengua estrangera dins el currículum escolar oferint a l’alumnat més temps de dedicació a les llengües estrangeres del que la llei marcava.

De l’any 2000 al 2008 es va introduir, a més de la llengua anglesa, introducció d’una segona llengua estrangera, el francès, per als alumnes del Cicle Superior.

El curs 2006-2007, els alumnes de P5 i Cicle Inicial a més de realitzar les classes de llengua anglesa van iniciar una altra àrea en aquesta llengua: Psicomotricitat i Educació Física.

Durant els cursos 2008-2011 es va portar a terme un la Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) “Learning English is Fun!”.

El curs 2012-2013 vam iniciar un altre Projecte d’Innovació en Llengües Estrangeres (PILE) “The Wonderful World of Art”.

Aquest projecte inicialment al Cicle Mitjà i posteriorment ampliat a tot primària té dos objectius prioritaris. Un és millorar la competència lingüística en llengua anglesa del nostre alumnat, mitjançant l’increment del temps d’exposició a la llengua en un context significatiu i motivador proporcionat per  l’aprenentatge d’un àrea no lingüística com és la d’Educació Artística Visual i Plàstica, en anglès. L’altre és, per mitjà del treball plàstic, contribuir al desenvolupament del sentit i gust estètic dels alumnes, així com de la seva capacitat d’interpretar i representar el món. La nostra intenció és contribuir en tot el possible al desenvolupament integral de l’alumnat, millorant la seva capacitat comunicativa, mitjançant el contacte amb dos llenguatges al mateix temps com són la llengua anglesa i el llenguatge plàstic.

El projecte pretén oferir als alumnes un aprofundiment en el coneixement dels materials, els elements i formes del llenguatge plàstic; així com donar a conèixer l’art de l’entorn més proper a ells, en especial el Català, i l’art en general. Tot això, d’una manera lúdica per mitjà de l’ús funcional de la llengua anglesa i ajudant als nostres alumnes a observar, pensar, opinar, sentir, imaginar i crear. Sense oblidar que les tecnologies ens poden ajudar a aconseguir aquest propòsit.

Per més informació podeu anar al Bloc d’anglès.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *