PROJECTES

PLA MUSICAL

El curs 2009/2010 es va començar un projecte amb l’objectiu de fomentar no només la pràctica artística sinó també desenvolupar la concentració i l’autoestima dels alumnes a fi de millorar el seu rendiment escolar.
L’experiència va iniciar-se al cicle mitjà, des del primer moment cada alumne va rebre dues classes de mitja hora de violí setmanalment, una d’elles amb acompanyament de piano.

Actualment s’ha ampliat al cicle superior a més d’oferir un nou instrument, el violoncel.

PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES

Aquest Pla Experimental de Llengües estrangeres és una oportunitat de qualitat per a iniciar accions de suport a l’oralitat, incorporar a l’aula les metodologies per projectes i impartir blocs de continguts curriculars en una llengua estrangera: anglès.

Què pretenem:
• Augmentar de forma progressiva l’adquisició de la competència comunicativa.
• Usar la llengua anglesa des de diferents àmbits.
• Aconseguir una competència comunicativa que permeti als alumnes de fer un ús efectiu de la llengua en situacions quotidianes.
• Despertar la curiositat per l’aprenentatge de la llengua anglesa.
• Incrementar el contacte de l’alumne amb la llengua anglesa.

APADRINAMENT LECTOR

L’apadrinament lector, iniciat el curs 2008-2009, consisteix en aparellar (padrins i fillols) els alumnes de P5 a 6è al llarg de la primera mitja hora del matí.
L’objectiu d’aquesta activitat és estimular i fer descobrir el gust per la lectura, compartint uns bons moments a través dels contes.
Aquestes parelles també es retroben en altres moments del curs com són: fer cagar el tió, la festa de la primavera, Sant Jordi, cloenda a final de curs…
L’experiència comporta beneficis tant per l’alumne gran com pel petit. Pel més petit té un model més pròxim en edat, a més de tenir l’oportunitat d’aprendre a establir un vincle afectiu més intens i especial amb un nen més gran en edat. Pel més gran, augmenta la seva responsabilitat a partir de ser un model i aprèn a tractar el nen més petit des d’una perspectiva que afavoreixi l’autonomia i la independència del petit i no la sobreprotecció.

BIBLIOTECA PUNTEDU

El projecte té per objectiu potenciar la biblioteca escolar “puntedu” com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació, i promoure l’hàbit lector.

HÀBITS SALUDABLES

Aquest programa impulsat pel Pla Català de l’Esport a l’Escola té com a objectiu combatre l’obesitat infantil, a través d’una alimentació sana i equilibrada i de l’exercici físic.
Aquest projecte dóna forma a diverses accions que ja s’estan aplicant des de fa temps a l’escola i n’inicia d’altres que el complementen. Per fer algunes de les activitats es compta amb la col·laboració de les infermeres dels CAP’s.
Tot plegat es pretén que sigui un suport i acompanyament per a les famílies de l’escola en general, però sobretot per aquelles que han de fer front i han de gestionar casos d’obesitat amb els seus fills.
El programa consta de diverses activitats: informació a les famílies, xerrades d’alimentació, tallers de cuina freda, enquestes, recollida de dades, proves antropomètriques, proves de resistència i elasticitat, aplicació d’una UD, visita d’esportistes d’elit…
Aquest programa s’aplicarà cada any als nens i nenes que vagin passant per 4t de primària i seguirà amb ells a 5è i 6è.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *