Educació Primària

Pel que fa a Primària tenim una línia agrupats de la següent manera:

14 alumnes a 1r-2n A

16 alumnes de 1r-2n B

13 alumnes a 1r- 2n C

15 alumnes a 3r-4t A

15 alumnes a 3r-4t B

16 alumnes a 3r-4t C

22 alumnes a 5è

24 alumnes a 6è