Educació Primària

Pel que fa a Primària tenim una línia de cada grup.

22 alumnes a 1r

24 alumnes a 2n

22 alumnes a 3r

25 alumnes a 4t

25 alumnes a 5è

22 alumnes a 6è