Educació Primària

Pel que fa a Primària tenim una línia de cada grup.

22 alumnes a 1r

21 alumnes a 2n

24 alumnes a 3r

24 alumnes a 4t

25 alumnes a 5è

25 alumnes a 6è