A part de fer els posters sobre la contaminació, també buidem les escombreries de cada classe i les pessem.  Aquesta setmana comparada amb les anteriors, està millorant, ja que el paper no utilitzat per una cara s´ha anat reduïnt, al igual que el paper d’alumini, que era el residu més consumit de tots.

Esperem que segueixin tenin aquests resultats tan gratificants.