COMPARACIONS DELS RESIDUS DE 1rESO C

PAPER D’ALUMINI:

 • El primer dia vam produir 16 papers d’alumini, una quantitat molt elevada.

 • El segon dia vam produir 11, menys quantitat però encara era bastant.

 • El tercer dia vam produir 15, quatre més que el segon dia.

 • El quart dia vam fer 6, vam baixar molt més respecte els 3 dies anteriors.

 • El cinquè dia vam aconseguir baixar 3 més que el quart dia.

 • El sisè dia vam fer els mateixos resultats que l’anterior dia.

Els tres primers dies vam produir més paper d’alumini que els tres últims, perquè ens van regalar embolcalls a canvi de una mostra de que el ferien servir i, per això els tres últims dies hem produït menys Paper d’alumini.

TOVALLÓ DE PAPER:

 • El primer dia vam produir 3 tovallons de paper, poca quantitat.

 • El segon dia vam produir 5 tovallons de paper, 2 més que l’anterior dia.

 • Els tercer dia vam produir 8 tovallons de paper, 3 més que el segon dia.

 • El quart dia vam produir 4, molt menys que els tres últims dies.

 • El cinquè dia vam fer 4, els mateixos resultats que l’anterior dia.

 • El sisè dia vam fer 3, un menys que els dos últims dies.

Quan ens van donar els embolcalls no vam baixar molt, perquè hi ha gent que utilitza el embolcall amb un tovalló de paper. Però això no afecta al medi ambient perquè no és tant contaminant i és una quantitat bastant baixa.

ENVASOS DE PLÀSTIC:

 • El primer dia vam produir 2 envasos de plàstic, molt poca quantitat.

 • El segon dia vam produir 1 envàs de plàstic, menys quantitat que l’anterior dia.

 • El tercer dia no vam produir cap envàs de plàstic, molt bon resultat

 • El quart dia no vam produir cap envàs de plàstic, igual que el tercer dia.

 • El cinquè dia vam produir 1 envàs de plàstic, com el segon dia.

 • El sisè dia no vam produir cap envàs de plàstic, com el tercer i el quart dia.

Els resultats que em obtingut dels envasos de plàstic són excel·lents perquè són molt baixos.

FILM:

 • El primer dia vam produir dos de film, quantitat adequada.

 • El segon dia vam produir tres de film, un més que l’altre dia.

 • El tercer dia vam produir dos de film, vam baixar un menys.

 • El quart dia vam produir u de film, vam baixar un.

 • El dia cinc vam produir dos, vam pujar un més.

 • El dia sis vam produir dos, igual que l’altre dia.

El resultat ha sigut perfecte perquè ha estat baix. Després del dia 3, que ens van donar els embolcalls vam baixar a 1, molts bons resultats.

BOC‘N’ ROLL:

 • El primer dia vam produir u, una quantitat molt poca.

 • El segon dia vam produir dos, un més que el primer dia però generalment molt poca quantitat.

 • El tercer dia no vam produir cap embolcall, un resultat terrible.

 • El quart dia vam produir dotze embolcalls, un resultat meravellós.

 • El cinquè dia vam produir deu embolcalls, dos menys que el quart dia.

 • El sisè dia vam produir deu embolcalls, un resultat igual al cinquè dia.

Els tres primers dies vam obtenir molt poca quantitat de Boc’n Rolls, però a partir del tercer dia que ens van donar tots els embolcalls vam pujar molt, resultat perfecte per evitar el paper d’alumini i així poder evitar contaminar el medi ambient.

ENVASOS DE BEGUDES:

 • El primer dia no vam produir cap envàs de beguda, quantitat perfecte.

 • El segon dia vam produir dos més que l’altre dia, quantitat molt bona.

 • El tercer dia vam produir un envàs de plàstic, un menys que l’anterior dia.

 • El quart dia no vam produir cap envàs de beguda, igual que el primer dia.

 • El cinquè dia no vam produir cap envàs de beguda.

 • El sisè dia tampoc vam produir cap envàs.

Els resultats dels envasos de begudes és excel·lent perquè la majoria de dies no em produït cap.

CARMANYOLES:

El primer dia vam produir una carmanyola, quantitat molt baixa.

El segon dia també vam produir una carmanyola, igual que el primer dia.

El tercer dia vam produir una carmanyola, igual que als anteriors dies.

El quart dia no vam produir cap carmanyola.

El cinquè dia no vam produir cap, com l’anterior dia.

El sisè dia vam produir una.

Han sigut uns molt bons resultats.