Tal com vam proposar-nos la setmana passada, hem fet una comparació entre els residus de les 2 primeres setmanes.

Us pasem el gràfic de cadascuna de les aules analitzades, fet amb EXCEL.

 

Com podeu veure, el paper que només s’ha fet servir per una de les 2 cares, i que acaba en la paperera, s’ha reduït en els 3 grups estudiats.

 

Per tant, podem concluoure que una de les mesures adoptades, posar les caixes de paper reutilitzable a cada aula, ha estat molt efectiva!

També podem observar què ha passat amb els altres residus.

Així, el grup de 1er C ha arribat a les següents conclusions:

    1. Gràcies a la capsa de paper que hi ha a l’aula, hi ha menys paper reutilitzable a la papera.
    2. S’ha produit més paper d’alumini. I això que ja tenim els Boc’n’Rolls!
    3. Els alumnes han portat més envasos de plàstic que la setmana anterior.
    4. S’ha produit més rebuig que la setmana anterior

Estudiarem més setmanes per comprovar  si aquests canvis han estat casualitat, o em de prendre mesures…

ARA PER ARA, NO ANEM BÉ!