Estimat equip docent.

Com sabeu, aquest curs hem iniciat el nostre camí al projecte d’Escoles+Sostenibles de la ciutat de Barcelona.
Una de les prioritats del projecte és quantificar els residus que produïm a l’Institut i, així, prendre les accions necessàries per promoure la consciència ambiental de l’alumnat, i també del professorat.

Des de la matèria de 1er d’ESO hem començat per fer la diagnosi de tots els grups de 1er d’ESO, i d’aquesta manera preveure la quantitat de residus que es produeixen al llarg de tot un curs.
Després de fer neteja, recollir les dades i fer un tractament bàsic d’aquestes, podem arribar a les conclusions1 ESO següents.
De tots els grups de 1er d’ESO, el més net és 1C, que produeix 7,8 kg de residus, en els que sobre tot abunda el paper escolar (3.8 kg) i els tovallons de paper (3.1 kg).
Després es troba 1er B, que produeixen un total de 10,93 kg de residus al llarg d’un curs escolar. 3,4 kg son de paper escolar fet servir per una sola cara (o, de vegades, ni això), seguit del paper d’alumini (2,9 kg) i rebuig (2 kg).
Segueix 1er d’ESO A, amb un total de 12.8 kg de residus produïts a l’any: 4,17 kg son plàstics, 4,5 kg son rebuig i 2,3 és paper escolar.
Per últim, 1er d’ESO D , el cas més extrem, produeix 22,8 kg al llarg de tot el curs: 17 kg de paper escolar (!) seguit del rebuig (3 kg) i els tovallons de paper (2,6 kg).

Els resultats no son res bons… però això ens dona l’oportunitat de millorar molt!