Escoles més Sostenibles

Al llarg del curs 18-19 s’inicia el projecte d’Escoles més sostenibles de l’Institut Les Corts.

El Programa Escoles Sostenibles va néixer l’any 2001 en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat des de l’educació i amb el reconeixement de les escoles com a  agents de canvi a la ciutat.

És per això que des de l’Ajuntament de Barcelona es promou l’adhesió dels centres educatius de la ciutat a formar part d’aquesta xarxa, formada per 352 centres (dades curs 2018-2019).

Durant tots aquests anys, els centres participants han desenvolupat un ventall d’iniciatives de millora de la pròpia escola i de l’entorn.

L’institut Les Corts s’afegeix a l’any 2018 al projecte d’E+S per millorar el centre, però també per conscienciar l’alumnat sobre el món que els envolta, i que puguin convertir-se d’aquesta forma en part activa de la protecció de la ciutat de Barcelona i del barri de Les Corts.

Per aconseguir-ho, tant en el Pla d’acció tutorial (1er d’ESO) com des de les matèries de l’àmbit científic (optatives “Petites investigacions”, 1er i 3er d’ESO), s’iniciaran accions per assolir 2 objectius:

D’una banda, emmarcat en l’àmbit de Gestió dels recursos al centre, es durà a terme l’objectiu “ELS MEUS RESIDUS”, que constarà de 3 accions diferenciades, per reduir la quantitat de residus produïts al centre.

D’altra, en l’àmbit: Millora de l’entorn escolar., l’objectiu “LA VIDA A L’INSTITUT”, conté de 3 accions per estudiar quina és la biodiversitat a l’Institut i entorn més proper (recinte de La Maternitat).

A més, també es participa en 2 microxarxes: Embolcalls + Sostenibles i Pla de prevenció de residus.

Tots els objectius i les accions es troben especificats al Projecte E+S de l’Institut, que es pot trobar publicat al moodle (apartat Miscel·lània). On també es podrà fer un seguiment de les tasques realitzades i de l’assoliment dels objectius.