Després de fer l’estudi dels embolcalls emportats, l’alumnat ha pogut discernir els tipus d’embolcalls fets servir.

Han tractat les dades, i organitzat els embolcalls per tipus (paper d’alumini, plàstics, tovallons de paper, bosses de plàstic…)

Així, cada grup ha produït uns murals on han situat la quantitat de cada tipus de residu.

Com es pot veure,  a la imatge inferior em conclòs que el paper d’alumini és el residu amb més presència a l’institut…

TOTS junts, mitjançat l’ajuda del programa d’E+S, haurem de millorar aquest aspecte…

Com pretenem fer-ho?…