DOCUMENTACIÓ ESCOLA

Pla General Anual 2020-21

pga2021

Memòria 2019-20

memòria 1920 ESF

Pla d’organització d’inici de curs 2021

ok_PLA d’Organització del centre 20-21 (SEGONS GUIA)_ 9 de setembre, 20_03 (2)_compressed

PEC (Projecte Educatiu de Centre)

PEC 2019

Carta de compromís educatiu

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

MEMÒRIA 1819

mèmoria ESF 1819

PGA 1920 (Pla General Anual)

pga1920 ESF

PLA D’ACOLLIDA

PLA D’ACOLLIDA SF 2017

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre)

NOFC 2020

PLC (Projecte Lingüístic de Centre) pendent de revisar i actualitzar

Projecte Linguistic2009

Pla de funcionament del menjador

PLA_DE_FUNCIONAMENT_DE_MENJADOR 3

Funcionament educació infantil

ED.INFANTIL-ESC SAGRADA FAMÍLIA (2)

LABORATORI D’ART

EL LABORATORI D’art_compressed