FUNCIONAMENT CURS 2020-21

Curs escolar 2020-2021

Rebeu una cordial salutació i aprofitem l’avinentesa per donar especialment la benvinguda a totes aquelles famílies que s’incorporen a la nostra comunitat educativa.

Calendari:

Inici del curs escolar: 14 de setembre de 2020

Acabament del curs escolar: 21 de juny de 2021

Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021 ambdós inclosos.

En el marc d’aquest calendari escolar, l’escola disposa de quatre dies de lliure disposició. Les dates aprovades pel Consell Escolar són: 2 de novembre i 7 de desembre de 2020 i 15 de febrer i 24 de maig de 2021.

Horari:

Matí de 9 a 12.30h

Tarda de 15 a 16.30h

Entrades i sortides:

Degut a la situació excepcional que estem vivint i que es recull al Pla d’organització d’inici de curs, les entrades i sortides seran esglaonades.

1.Entrada principal

8:50 INFANTIL

9:00 CICLE INICIAL

12:20 INFANTIL

12:30 CICLE INICIAL

14:50 INFANTIL

15:00 CICLE INICIAL

16:20 INFANTIL

16:30 CICLE INICIAL

2.Escala pista

8:50 CICLE SUPERIOR

9:00 CICLE MITJÀ

12:20 CICLE SUPERIOR

12:30 CICLE MITJÀ

14:50 CICLE SUPERIOR

15:00 CICLE MITJÀ

16:20 CICLE SUPERIOR

16:30 CICLE MITJÀ

Cal ser molt puntual tant a les entrades com a les sortides. En cas de retard s’haurà de justificar a la secretaria de l’escola i l’alumne haurà d’esperar que els diferents torns hagin accedit a l’escola.

Els alumnes de cicle mitjà i superior que hagin de marxar sols a casa hauran de dur a l’inici de curs l’autorització degudament signada. Els alumnes d’educació infantil i cicle inicial no podran sortir sols del centre.

Relació Família-escola:

A l’inici de curs es determinarà l’horari d’entrevistes de cada tutor. Les famílies haureu de fer un mínim de dues entrevistes: un després de l’entrega del primer informe, i l’altra a final de curs, on se us entregarà l’informe de l’últim trimestre.

Els alumnes de primària rebran 3 informes i els d’infantil 2.

Durant el mes d’octubre es realitzaran les reunions d’aula informatives sobre el funcionament del curs.

Menjador

El servei de menjador escolar està gestionat per l’AMPA i l’empresa “9 Natural Cuina”. Per a qualsevol dubte i/o informació poseu-vos en contacte amb la coordinadora, la Laura, al telèfon 605846078 .

Els alumnes d’Educació Infantil han de dur una bata específica per a l’hora del menjador que cada divendres s’enduran a rentar.

Els alumnes de 3 anys que es quedin a dinar faran la migdiada després de l’àpat.

Salut i Medicaments

Si vostre fill/a ha de prendre algun medicament és important que intenteu fer-lo coincidir amb les hores que sigui a casa. En cas que no sigui possible cal que lliureu el medicament al tutor/a i que ompliu una autorització que se us facilitarà a consergeria. També cal que porteu la recepta del metge on consta el nom del medicament i la dosi a administrar. Sense aquests documents en cap cas s’administrarà el medicament.

En cap cas s’administraran antitèrmics.

Faltes d’assistència

Totes les faltes d’assistència dels alumnes s’han de justificar per escrit.

En cas de visites mèdiques cal presentar un justificant del metge amb la data i l’hora, i quan és per motius personals cal que les famílies aviseu amb antelació als tutors/es i ho justifiqueu.

Quan un alumne està malalt cal que aviseu a l’escola via telèfon o correu electrònic.

Aniversaris

Equip d’educació física

Els alumnes de primària hauran de portar una samarreta de recanvi i una tovallola i sabó per a la seva higiene personal.

En el cas dels alumnes d’educació infantil hauran de portar uns mitjons antilliscants per a les sessions de psicomotricitat.