ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

CURS 2019-20

29 d’octubre de 2019

  • Lectura i aprovació de l’acta de l’últim Consell Escolar.
  • Revisió i aprovació de la Memòria 2018-19.
  • Revisió i aprovació de la PGA 2019-20 (Pla General Anual)

11 de febrer de 2020

  • Lectura i aprovació de l’acta de l’últim Consell Escolar.
  • Presentació de les modificacions del Pressupost 2019 i aprovació de la Liquidació de l’exercici 2019.
  • Revisió i aprovació del Pressupost 2020.
  • Modificació i aprovació de les NOFC (ús dels dispositius mòbils al centre).

La Memòria 2018-19, la PGA 2020 i les NOFC es poden consultar a la pestanya DOCUMENTACIÓ ESCOLA

El Pressupost 2020 es pot consultar a la pestanya INFORMACIÓ ECONÒMICA