Experimentant amb l’energia a 4t

Amb els alumnes de 4t d’ESO de física hem fet un experiment al pati que consisteix en deixar caure 4 tipus de pilotes diferents des de la finestra de la sala de “tecnologia”(tennis, volei, medicinal de 2kg i medicinal de 3kg). El que vam voler comprovar era que el valor de la gravetat és certament 9,81m/s2. I poder esbrinar si l’aire provocava en les diferents pilotes una força de fregament que fes caure més lentament les pilotes que si es trobessin en el buit. Per acabar vam calcular quanta energia perdia cada pilota en xocar amb el terra. Les mesures que vam prendre van ser el temps que trigava cada pilota en tocar el terra i l’altura del primer bot que feia cada pilota.