La família, relacions, descripció i estats d’ànim

Comencem 5: la família

Material professorat

Arnáiz, Pilar; Carreras, Gemma; Gómez, Fefa; Via, Rosa Maria; Martínez, David (il·lustrador). Comencem.Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, 2006.

Material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.
Etapa educativa: Cicle superior d’EP – Secundària.
Àmbit: Treball global de llengua.

Qui sóc? Com sóc 1.2 La família

GALÍ – Guia per a l’Autoaprenentatge Interactiu de la Llengua

Activitats diverses com escoltar – llegir – repetir i comparar, clicar – escoltar – observar i llegir, clicar – escoltar i relacionar, relacionar la forma masculina amb la femenina corresponent i escoltar i escriure.

El pare del meu cosí és el meu oncle?

Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives
Realització d’interactius: REVERSIBLE

Aplicació de l’edu365.cat on es presenta la família. Es pot fer una activitat per practicar i també una avaluació. Hi ha l’opció d’imprimir l’activitat.

Qui sóc? Com sóc 1.3 Aparença física

GALÍ – Guia per a l’Autoaprenentatge Interactiu de la Llengua

Paquet clic sobre l’aparença física de les persones on hi podem trobar activitats com clicar les estrelles – escoltar i llegir, relacionar paraules amb els dibuixos, relacionar contraris, escoltar – llegir – repetir i comparar, escoltar el fragment i respondre veritable o fals, completar descripcions de personatges, completar frases amb la informació dels fragments sonors, relacionar què li passa o què li fa mal, relacionar com es troba segons el dibuix, omplir el buit amb els mots adequats segons el dibuix i ordenar frases.

Quina hora és? Quin dia som? Què m’agrada? 1.3 Característiques personals

GALÍ – Guia per a l’Autoaprenentatge Interactiu de la Llengua

Paquet d’activitats sobre descripcions anímiques o sensacions on s’ha de relacionar adjectius amb personatges de dibuixos, trobar les paraules en una sopa de lletres, escoltar i relacionar, relacionar contraris, identificar paraules amb sensacions de dibuixos, relacionar fragments que es senten amb les sensacions escrites, completar frases amb la informació dels fragments sonors, completar frases amb l’opció adequada i escriure les lletres que falten a cada paraula amb ajut sonor.

Jocs LIC. Identificació personal i relacions familiars.

Generalitat de Catalunya- Departament d’Educació

Material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.
Etapa educativa: Primària i secundària.
Àmbit: Treball global de llengua


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *