DESDOBLAMENT DE MATES: FORMES GEOMÈTRIQUES

Seguint la metodologia que emprem a l’escola, l’altre dia vam parlar sobre les línies corbes/rectes i vam veure quines formes geomètriques sortien amb uns pals de polo i un tros de llana que vam donar a cada nen/a. Aquesta activitat individual va fer que cada nen experimentés amb el seu propi material i anés treient les seves pròpies conclusions que després vam posar en comú….Van sortir CERCLES, QUADRATS, RECTANGLES, TRIANGLES…i algun nom també!!