seqüenciació cookies, el cercle i nombres

Aprofitem les sessions de desdoblament per treballar de forma més manipulativa i individualitzada. Aquestes setmanes treballem a matemàtiques la forma del CERCLE i els nombres, principalment l’1, el fem a la pissarra i després al pati sobre sorra o amb guix. A l’aula es treballa una seqüència temporal, a més de retallar i enganxar, cal pensar l’ordre correcte per explicar una recepta, en aquest cas.