Màster universitari Activitat Física, salut i entrenament esportiu

Aquest Màster respon a la demanda social de continguts d’alt nivell que permeten un desenvolupament qualitatiu dels professionals que volen excel·lir en les ciències de la salut aplicades a la programació de l’exercici físic per a la millora de la salut.

El paper que exerceix el wellness en la societat moderna requereix un coneixement dels darrers avenços científics i del domini de l’aplicació de les noves tecnologies. Els continguts del màster permeten formar especialistes en aquest àmbit del coneixement i a l’hora de fer recerca de qualitat.

Competències que s’assoliran: avaluar el nivell de condició física de l’usuari, dissenyar programes d’exercici físic personalitzats, planificar l’entrenament…

Aquest Màster també dóna accés al doctorat.

Cursos d’Estiu de l’INEFC

Cursos d’Estiu de l’INEFC Centre de Barcelona. Recordem que les inscripcions s’inicien a partir del 17 de maig, tal i com s’indica en el document adjunt.

Per a més informació pots consultar el web www.inefc.cat o bé trucar a la Secretaria d’Organització Cursos Monogràfics i Cursos d’Estiu [93. 425 54 45 (ext. 262 o 262)].

Màster universitari Esport, lleure i canvi social

Aquest màster té com a finalitat principal respondre a les necessitats del sistema esportiu actual des de les vessants professionalitzadora i d’investigació, sobretot pel que fa a l’anàlisi social de l’esport i a la planificació i gestió del lleure i del turisme esportius.

Des d’aquesta perspectiva, es pretén que els seus participants desenvolupin les competències necessàries per tal d’interpretar un sistema esportiu cada cop més global i complex, i per realitzar funcions directives en l’àmbit del management del lleure i del turisme esportius.

Competències que s’assoliran: dissenyar i aplicar una proposta esportiva en els àmbits del lleure i del turisme esportius, desenvolupar funcions directives i de planificació en organitzacions vinculades al sector turístic i del lleure…

Aquest Màster dóna accés al període de recerca del doctorat.

<>

CURS D’ENTRENADOR/A EN CATEGORIA SÈNIOR EN BASQUETBOL

En principi no està previst que es faci cap curs d’aquest nivell durant el proper estiu.
Tots/es els/les entrenadors/es que estaven autoritzats per entrenar equips de Categoria Sènior per a
la present Temporada 09-10, i han fet el pagament a compte a aquesta Federació per al curs
d’entrenador de Categoria Sènior, se’ls prorrogarà l’autorització per a la temporada 10-11, tenint
l’obligació de fer el curs durant la mateixa i un cop l’FCBQ el convoqui.
Si tens qualsevol dubte posa’t en contacte amb el Comitè Tècnic de l’FCBQ a través del email
formacio@basquetcatala.cat
Important
En tots els cursos és obligatòria l’assistència a classe.
Qualsevol curs es pot suspendre si el dia del termini d’inscripció no reuneix el mínim dels alumnes
requerits.
La inscripció és per a aquell curs en concret, un cop acceptada ja no es podrà canviar. Recordem que
les places es poden esgotar abans d’acabar el termini d’inscripció.
Tothom que hi estigui interessat, pot recollir en el Comitè Tècnic d’aquesta Federació Catalana
de Basquetbol, o a les Secretaries de les Representacions Territorials, la corresponent
documentació necessària per fer la inscripció. (També es pot baixar de la pàgina web de la
Federació: www.basquetcatala.cat )

CURS D’ESTIU DE “CERTIFICACIÓ EN FORMACIÓ AL BASQUETBOL”

Tots els alumnes que vulguin fer la inscripció en el curs de Formació i van realitzar el curs d’Iniciació
de l’FCBQ a l’Estiu 2009 hauran de presentar la següent documentació:
• Fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva
corresponent o certificat d’acreditació dels requisits d’esports convocats pel Departament
d’Educació.
Nº 25 / 2009-2010
Registre 001103
• Certificat del curs de “Certificació d’Iniciació al Basquetbol”.
• Sol·licitud de validació d’aprenentatges per part d’Educació.
o http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/entrenadors/sollicitudvalidacio.pdf
• Així com tota la documentació que s’adjunta en l’Annex III.
Els alumnes que van realitzar el curs d’Iniciació a l’FCBQ abans de l’Estiu de 2009, hauran
d’inscriure’s i realitzar una prova d’accés de caràcter obligatori.
(S’adjunta calendari de les diferents proves d’accés – Annex I)
El pagament de la prova d’accés el podeu fer directament per internet a:
Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés:
http://www.cat365.net/OVAC/Educacio/CiclesFormatiusAlta/V09_126_SolCiclesFormatius_1.htm?ruta
=/Channels/Autors/OVAC/Educacio/CiclesFormatiusAlta/V09_126_SolCiclesFormatius_0&D=1&MA=1
&S=1&DOC=1&PV=1&MPV=1&AMPV=0&SL=1&CTIS=&NomUA=&PCgNomUA=&SCgNomUA=&No
mVC=&PCgNomVC=&SCgNomVC=&I=1
abans del dia 24 de maig.
Preu prova d’accés: 49,25 €
Un cop fet el pagament de la prova d’accés amb la còpia del resguard de la mateixa podeu fer la
inscripció al curs que desitgeu (S’adjunta previsió de cursos – Annex II) al Comitè Tècnic de l’FCBQ o
bé a les diferents Representacions Territorials, presentant tota la documentació que s’adjunta en
l’Annex III.
Termini d’inscripció: Dimarts, 25 de maig de 2010
Preu: 250,00 €
Matrícula de 5.5 crèdits del Bloc Específic…………………………………………………………59,50 €
Assegurança escolar………………………………………………………………………………………..1,12 €
Tramitació, material didàctic, instal·lacions, expedició dels certificats i varis…………189,38 €
250,00 €
Tots/es els/les alumnes que han fet el pagament a compte dels cursos a l’FCBQ de Formació
abans del dilluns dia 26 d’abril, hauran de presentar tota la documentació i pagar la diferència
del preu del curs, a l’FCBQ (Rambla Guipúscoa, 27 – 08018 Barcelona)

CURSOS D’ENTRENADORS ADAPTATS A LA LEGISLACIÓ VIGENT DELS ENSENYAMENTS D’ESPORTS DE RÈGIM ESPECIAL

CURS D’ESTIU DE “CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ AL BASQUETBOL”
Per inscriure’s en aquest curs és imprescindible fer una prova d’accés de caràcter obligatori.
(S’adjunta calendari de les diferents proves d’accés – Annex I)
El pagament de la prova d’accés el podeu fer directament per internet a:
Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés:
http://www.cat365.net/OVAC/Educacio/CiclesFormatiusAlta/V09_126_SolCiclesFormatius_1.htm?ruta
=/Channels/Autors/OVAC/Educacio/CiclesFormatiusAlta/V09_126_SolCiclesFormatius_0&D=1&MA=1
&S=1&DOC=1&PV=1&MPV=1&AMPV=0&SL=1&CTIS=&NomUA=&PCgNomUA=&SCgNomUA=&No
mVC=&PCgNomVC=&SCgNomVC=&I=1
abans del dia 24 de maig.
Preu prova d’accés: 49,25 €
Un cop fet el pagament de la prova d’accés amb la còpia del resguard de la mateixa podeu fer la
inscripció al curs que desitgeu (S’adjunta previsió de cursos – Annex II) al Comitè Tècnic de l’FCBQ o
bé a les diferents Representacions Territorials, presentant tota la documentació que s’adjunta en
l’Annex III.
Termini d’inscripció: Dimarts, 25 de maig de 2010
Preu: 155,00 €
Matrícula de 3.5 crèdits del Bloc Específic…………………………………………………………42,50 €
Assegurança escolar………………………………………………………………………………..1,12 €
Tramitació, material didàctic, instal·lacions, expedició dels certificats i varis…………111.38 €
155,00 €
Tots/es els/les alumnes que han fet el pagament a compte dels cursos a l’FCBQ d’Iniciació
abans del dilluns dia 26 d’abril, hauran de presentar tota la documentació i pagar la diferència
del preu del curs, a l’FCBQ (Rambla Guipúscoa, 27 – 08018 Barcelona)

“ESPORT I LITERATURA” – CELEBREM SANT JORDI

http://juga-la.cat/cat>

La proposta d’aquest trimestre:

“Històries solidàries al voltant de l’esport”

http://www.elentorno.com/relats/default.htm

Hi ha iniciatives que, mitjançant el món esportiu, serveixen per a intentar millorar el món. Aquest és el cas de les “Històries solidàries al voltant de l’esport”, una iniciativa del gremi de premsa esportiva catalana, que enguany celebren la 5a edició.

Us proposem que, després de fer un cop d’ull a les antigues edicions d’aquesta iniciativa solidària, elaboreu un punt de llibre per a regalar la diada de Sant Jordi ’10. En aquest punt de llibre ha d’aparèixer una imatge – dibuix del significat de solidaritat per a vosaltres i un breu poema (d’una o dues estrofes de 4 versos) sobre l’esport i la solidaritat. Per a més informació de les bases de l’activitat, podeu consultar el següent enllaç:
http://www.juga-la.cat/dinamica/ca/seccions/galeria

Si voleu que es publiquin els punts de llibre que elaborin els vostres alumnes, recordeu que podeu fer-ho enviant-nos un correu electrònic a galeria@juga-la.cat, amb els punts de llibre adjuntats, i els publicarem al web.

A més a més, recordeu que podeu visitar les activitats anteriors de la Galeria en qualsevol moment i encara ens podeu fer arribar els treballs dels alumnes per a què els puguem publicar!! (http://www.juga-la.cat/dinamica/ca/seccions/galeria – les trobareu al final de l’activitat proposada, a l’apartat de “La Galeria – Anteriors)

Congrés Internacional EDO 2010

Congrés Internacional EDO 2010: Noves estratègies formatives per a les organitzacions

Barcelona, 12-14 de Maig de 2010

El Equipo de Desarrollo Organizacional de la Universidad Autónoma de Barcelona vincula su actividad de docencia e investigación con el análisis de las dinámicas de desarrollo de las organizaciones en general y las educativas en particular.

Entre sus objetivos de constitución destaca la necesidad de transferir el conocimiento adquirido a la sociedad, actividad que desarrolla a través de la participación de sus miembros en publicaciones y eventos científicos de carácter nacional e internacional.

Esta vocación por aproximar el conocimiento generado a la sociedad hizo posible la realización en 2003 de las primeras jornadas específicas del equipo EDO, el objetivo de las cuáles fue transferir conocimiento y generar debate entorno a diferentes tipos de estrategias de formación en las organizaciones.

Por otro lado, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, dependiente del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, lleva trabajando desde hace algunos años aspectos vinculados al desarrollo de nuevas metodologías formativas para favorecer el aprendizaje colaborativo en el marco de la administración pública.

Con vocación de colaborar, ambas instituciones plantean, para el año 2010, la realización de un Congreso Internacional que trate sobre las “Nuevas estrategias formativas para las organizaciones