MANIFEST

DIRECTIUS ANÒNIMS és una comunitat d’homes i dones que comparteixen les 

seves fortaleses, experiències i esperances per poder arribar a la fi del curs 

amb ànims i alegria, sense l’utilització de substàncies psicotròpiques.

Tenim clar que la vida és curta, però que el dia a dia al centre es fa llarg i no

s’acaba mai.

 

Els requisits per ser membre és la lluita per un ensenyament públic de qualitat,

per tal que el nostre alumnat pugui tenir un ventall de coneixements, actituds 

i habilitats a la seva vida, i que la comunitat educativa pugui gaudir gràcies 

a la col·laboració de tothom.

 

El nostre objectiu és mantenir-nos vius, i intentar que altres direccions puguin 

mantenir-se vius too!

 

La nostra frase és: “Resistiré erguido frente a todo, me volveré hierro para 

endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, 

soy un junco que se dobla pero siempre sigue en pie