TREBALL EN EQUIP

“Jo faig el que tu no pots i tu fas el que jo no puc. Junts podem fer grans coses” (Teresa de Calcuta)

Un grup de persones que treballen juntes només es transformen en equip quan el conjunt aconsegueix cohesió i aquesta s’expressa mitjançant la companyonia i el sentit de pertinença al grup dels seus components. A major cohesió, millor treballen els seus membres i més productius són els resultats de les seves accions. Cal assimilar la creença que cap de nosaltres és tan bo com tots plegats.

És de les diferències i les discrepàncies on sorgeixen les propostes i solucions més creatives, motiu pel que és fonamental que l’equip de treball  estigui integrat per persones diferents. No portaria enlloc triar només aquelles que pensin i actuïn de forma similar.

El treball en equip es pot definir amb 5 C: complementarietat, comunicació, coordinació, confiança i compromís.

Complementarietat: Cada membre aporta l’especialitat que ell domina.

Comunicació: Aquesta ha de ser oberta entre tots els membres.

Coordinació: L’equip ha d’actuar de forma organitzada.

Confiança: Cada persona ha de confiar en la resta de companys del grup.

Compromís: Cada membre es compromet a aportar el millor de si mateix, i posar tot el seu esforç perquè el treball funcioni.

En aquest video es poden analitzar les 5 C del treball en equip.

 

Bichos (Walt Disney Picture)