COM SER SOCIABLE?

Es defineix SER SOCIABLE com la tendència i capacitat de relació amb altres persones.

En la sociabilitat hi ha 2 punts importants:

a)La confiança en un mateix, que permet millorar el contacte personal i emocional amb els altres. 

Un càrrec com la direcció, a vegades et fa sentir sentir sol, manca de relacions o  les relacions són excessivament superficials. Això pot  provocar soledat, frustració i desesperació. 

b) L’assertivitat, ser honest amb un mateix i en la comunicació amb els altres,  transmetre respecte, seguretat i consideració cap a l’altre.

Us proposem una estratègia per intentar mantenir el nivell de sociabilitat amb el vostre claustre. En el llistat següent s’indiquen accions considerades sociables:

 

  • fer un cafè amb companys/es
  • dinar amb els companys en el centre
  • participar en alguna activitat lúdica dins el centre (carnaval, festa de jubilació, dinar de Nadal, dinar final de curs,….)
  • participar activament en converses amb els companys de guàrdia
  • participar en alguna activitat lúdica (curses, caminades,…) o social (dinar, sopar, …) fora del centre amb companys de claustre

Cada una de les accions indicades a la següent llista corresponen a una acció positiva. En un calendari mensual, marca amb l’emoji verd, si aquell dia has fet alguna acció sociable i fes un càlcul a final de mes.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous  Divendres
Setmana 1
Setmana 2
Setmana 3
Setmana 4
Setmana 5

Anàlisi dels resultats:

a) Si et surten menys de 3 accions, deixa la direcció del centre

b) Si et surten entre 3 i 5 accions, planteja’t si cal continuar a la direcció del centre

c) Si et surten entre 5 i 10 accions tens una mica de vida social, però MILLORABLE!

d) Si et surten més de 10 accions, ets un/a director/a SOCIABLE. Cal mantenir-ho!!!

e) Més de 40 accions, potser que et frenis!!! Lo teu no és treballar!