HABILITATS DE COMUNICACIÓ

Quines habilitats no ha de tenir un/a DIRECTOR/A?

Escolta activa. Pot semblar evident, però escoltar al nostre interlocutor no és tan senzill com s’apareix. Tampoc és el més habitual. La primera fase per millorar la nostra manera de comunicar-nos passa per prestar atenció al que el nostre entorn ens diu, com ens parla, quin llenguatge corporal fa servir. Posteriorment podem practicar davant d’un mirall per a fixar-nos en com ens movem en parlar, la nostra postura, què fem amb les mans, cap a on dirigim la mirada, etcètera. Arriba a ser vergonyós, ens podem sentir ridículs fins i tot, però només passa per la falta de costum de fer-ho. Una altra manera de practicar és gravant-nos en vídeo per visionar posteriorment el material i sobre això detectar àmbits de millora.

Tenir clar el  missatge. Treballa què és el que vas dir a la reunió o ponència en què estàs treballant. Fins i tot a la televisió, que són professionals, porten cada línia del guió escrita. No esperis ser un comunicador a aquest nivell de forma espontània. Recolza’t en un Powerpoint o documents escrits quan sigui necessari.

Tenir un bonn llenguatge no verbal. Quan ens comuniquem no només és important el missatge, també el què transmetem amb el nostre cos, postura, mans, expressions facials. Amb els nervis tendim a posar-nos seriosos o arrufar les celles. Gestos que no ajuden a empatitzar amb l’audiència o poden donar lloc a malentesos. Així mateix, l’energia amb la qual parlem o com modulem la veu també són determinants en la manera en què el nostre interlocutor rep el missatge.

Llegir sovint. Amb l’excés de comunicació que ens envolta, hem perdut el costum de llegir de forma pausada i comprenent cada paràgraf. De fet, la lectura en diagonal s’ha convertit en protagonista en el nostre dia a dia. Però només amb lectura conscient podrem ampliar el nostre vocabulari i coneixements, que també són importants a l’hora d’expressar-nos.

Formar-se per sentir-te millor. Aquestes habilitats no arribaran de la nit al dia, sinó que són la resposta al nostre treball i esforç.