10 HABILITATS DE LA DIRECCIÓ

En aquests moments potser és interessant recordar les deu principals habilitats d’un líder. Aquestes són:

  1. Té un propòsit clar

És algú que ha fet un profund treball d’autoconeixement, tant de les seves fortaleses com de les seves àrees de millora i, en base als seus propis descobriments, és capaç de definir el seu propòsit d’una forma clara, explícita, inapel·lable.

 

  1. És l’exemple

És la figura que representa el complet el model a seguir i s’esforça per mantenir una conducta digna de ser imitada. El líder assumeix amb això una responsabilitat extra, no només perquè les seves accions estan alineades amb els seus valors, sinó perquè ha de perseguir que els seus col·laboradors se sentin atrets i reflectits en les seves conductes.

  1. Inspira i motiva a altres

Ja que el propòsit és clar i ben explicitat, el líder és capaç de fer realitat i integrar els desitjos dels col·laboradors i fer-los sentir-se atrapats per aquest somni col·lectiu. Per poder resultar inspirador, el líder ha de tenir un estil de comunicació franc, obert, simple però persuasiu, ple d’intencions positives i assolibles.

El líder ha de tenir un estil de comunicació franc, obert, simple però persuasiu, ple d’intencions positives i assolibles

  1. Desafia als col·laboradors

Les persones es mouen si se senten reptades, estimulades cap a la consecució de les seves pròpies metes. El líder aconsegueix que els col·laboradors es autoqüestionen, que es proposin metes superiors, més enllà de les que podrien assolir cada un pel seu costat, com a fruit de les seves expectatives individuals. Fa que l’estímul sigui compartit i que estant junts desitgin perseguir una mica més ambiciós. En la seva màxima expressió i després d’un període d’història compartida, el líder afavorirà el desenvolupament de l’equip per orientar cap a l’alt rendiment, aconseguint resultats superiors.

  1. Té una capacitat d’escolta profunda

Sent interès pel que els seus integrants poden proposar-li, és a dir, afavoreix l’aportació d’idees en tot moment. Sap que té amb si a persones que saben i volen fer la seva feina, de manera que estimula l’obertura dels membres i capta totes les voluntats per posar-les al servei del propòsit col·lectiu.

Un altre aspecte que es relaciona amb aquesta actitud d’escolta integral, és que el líder té un afinat olfacte i intueix el que l’equip està necessitant, gràcies a estar atent a tot el que emergeix en l’espai compartit, per molt imperceptible que sembli .

  1. Genera una atmosfera de confiança

Sense confiança no hi ha possibilitat de construir futur i perquè hi hagi confiança hi ha d’haver un clima que l’afavoreixi. Només podem trenar els fils de la confiança si som capaços de permetre la llibertat de pensament i d’acció, és a dir, permetem que la discrepància sigui escoltada i tendim ponts cap a l’enteniment entre els diferents estils que es donen en el si de l’equip.

  1. S’orienta al desenvolupament dels seus col·laboradors

Aquest és el principal estímul d’un líder: ajudar a l’equip i als seus membres a que el futur que ell dibuixa permeti el desenvolupament de totes les potencialitats. No només que el plantejament d’inici sigui estimulant, sinó que el recorregut obri opcions per desenvolupar el talent i afavorir el creixement.

  1. Ofereix un feedback eficaç

El ‘feedback’ té com a finalitat obtenir informació útil i clarificadora sobre l’acompliment d’una persona o equip, examinar junts l’abast i la qualitat de la feina i es relaciona amb el comportament, no tant amb el resultat.

El feedback és un procés estructurat, amb les seves pròpies regles, que va molt més enllà d’una conversa entre cap i col·laborador. El feedback té com a finalitat obtenir informació útil i clarificadora sobre l’acompliment d’una persona o equip, examinar junts l’abast i la qualitat de la feina i es relaciona amb el comportament, no tant amb el resultat. El feedback ha d’estar emmarcat en un context d’aprenentatge, per incrementar els nivells de consciència i autoanàlisi del col·laborador. No té gaire sentit si és l’opinió el líder la que preval en la conversa, ja que no procurarà cap aprenentatge a l’altre i es quedarà en una simple supervisió en base a les expectatives úniques del  líder.

  1. Reconeix als seus membres

És algú que valora el treball i les aportacions de tots i, per tant, estarà molt atent a estimular el treball i a donar mostres positives, tant individuals com col·lectives dels avanços. Reconèixer no només implica explicitar la qualitat de la feina ben feta, també és estar atent a com es diferencia un resultat ordinari d’una contribució extraordinària i a premiar aquesta última, perquè pugui ser repetida quan es necessiti.

  1. Orienta cap a l’acció

El líder ajuda al col·laborador a dibuixar un futur en el qual les competències que aquest seleccioni es transformin en noves aptituds i actituds i arribin a convertir-se en comportaments habituals, suposant millores efectives per al col·laborador.

El líder personalitza aquest procés amb cada col·laborador, adaptant-se a cada estil i ritme d’aprenentatge particulars, encara que sense renunciar al seu propi estil personal i al propòsit que els reuneix al voltant de el projecte comú.