L’ART DE DIR NO

Dir NO és difícil, però és possible i amb els anys s’aprèn a dir NO.

A vegades cal dir NO, perquè no és el moment o perquè allò no toca o no es pot fer o simplement no és acceptable.

“El més important és saber dir NO quan és NO” la millor manera és l’assertivitat

 

A vegades el silenci (per exemple a una invitació) és un NO com a resposta.

 

 

Aprèn a dir No i que no et pengin el mono!!! 

Com diria la Mafalda, has d’aprendre a dir NO, perquè les coses urgents no deixen lloc a les coses importants.