Mòdul 2. Fotografia

Índex:

1. Enllaç als continguts del mòdul

2. Enunciat

3. Activitats realitzades

4. Avaluació i reflexions

2. Enunciat

Tasques a realitzar:
1. Lectura del mòdul 2 del material de formació.

2. Fer tres intervencions als fòrums (fins divendres 2 de desembre) en els que caldrà exposar les següents activitats:

-Comentari de fotografies: elaborar un exemple concret d’activitat de lectura i interpretació de fotografies i explicar breument perquè voldríem plantejar que els alumnes comentessin aquestes fotografies i com treballaríem aquesta lectura. Publicar l’activitat proposada al fòrum de Propostes de lectura de fotografies.

-Reportatge: elaborar un exemple concret d’activitat d’aprenentatge basada en el llenguatge i recursos expressius del reportatge fotogràfic. Fer una intervenció al fòrum Proposta d’activitats al voltant del reportatge fotogràfìc concretant l’activitat.

-Propostes a partir de l’obra d’un artista: caldrà fer una darrera proposta per a treballar amb els alumnes que giri a l’entorn de l’obra de només un d’aquests artistes: Hannah Höch, Raoul Hausmann, John Heartfield, Pere Català Pic, Joan Masana, Joan Fontcuberta, Josep Renau, Cindy Sherman, Bernard Faucon. La proposta d’activitat es publicarà al Fòrum de propostes sobre l’obra d’un/a fotògraf/a.

L’activitat ha d’incloure els següents aspectes:
-Criteris d’avaluació.
-Alumnes a qui va dirigida.
-Artista triat i aspectes que es proposen treballar a partir de la seva obra.
-Enfocament de l’activitat. Metodologia i didàctica.
-Procés de treball.

3. Activitats realitzades

Activitat de comentari de fotografies:

Context:

3r d’ESO, assignatura: Educació visual i plàstica, ràtio aproximada de 30 alumnes, aula equipada amb projector d’imatges i ordinadors amb connexió a internet.

1. Què és la fotografia?

Penso que els alumnes no diferencien la fotografia tradicional (sense retocs) de la fotografia retocada. Voldria incidir en aquest aspecte i intentar, a través del debat, classificar la tipologia de fotografies: premsa, publicitat, artístiques, i les característiques i finalitat de cada tipologia.

2. Què podem comentar d’una imatge?

Demanaria als alumnes que aportessin aspectes a comentar (tècnics, compositius, continguts), els aniria anotant a la pissarra per tal de construir i conduir un esquema d’anàlisi.

3. Analitzem imatges.

3.1. Projectaria les següents imatges i en faria una anàlisi en grup. Posteriorment, publicaria les imatges en un wiki i demanaria als alumnes que fessin una anàlisi escrita individual que inclogués els aspectes comentats. El curs comptaria amb un wiki on cada alumne tindria una pàgina personal en la que aniria publicant els treballs realitzats.

Exemples d’imatges a comentar (en podrien haver moltes d’altres, la primera imatge, publicitària, hauria de ser un fotomuntatge o estar molt treballada digitalment, també seria interessant l’ús d’estereotips de gènere), la segona imatge hauria de ser una fotografia periodística, sense retocs (he triat la de Gerda Taro perquè és un contacte que inclou les ranures de la pel.lícula i pot utilitzar-se per mostrar un carret de negatius als alumnes i parlar sobre els canvis que ha suposat el pas de la fotografia analògica a la digital):

Oliviero Toscani. Campanya publicitària de Benetton. 2011

Gerda Taro. Víctimes d’un bombardeig. València, 1937

3.2. Cada alumne hauria de triar una fotografia que hagués vist publicada i que li hagués cridat l’atenció, incloure la imatge en la seva pàgina del wiki i comentar-la aplicant l’esquema d’anàlisi construït a classe.

Recursos:
Voldria compartir amb vosaltres una pràctica docent que em sembla més que excel.lent: es tracta d’una iniciativa de l’Ismael Cabezudo, professor de dibuix de secundària. Consisteix en utilitzar una wiki com a suport del treball dels alumnes: Teràpies de xoc. La idea de construir un wiki que els alumnes puguin utilitzar com a portafoli em sembla magnífica.

Retroacció de la professora. Publicat al fòrum el 1 de desembre de 2011

Em sembla molt coherent la teva proposta i ben buscada la idea de combinar la imatge publicitària i la fotografia de reportatge per despertar diferents reflexions sobre les imatges en general. Jo, als més grans (primer o segon de batxillerat), els hi demano fins i tot que incorporin al seu portafolis una DEFINICIÓ d’IMATGE amb les seves paraules. Que es facin preguntes sobre les diferents fucions de les imatges (la seva importància per reconstruir la història, el seu caràcter manipulatiu, la seva capacitat per crear ídols, la seva aplicació a la ciència, etc.). Surten definicions molt interessants. És evident que la definició no es fa el primer dia, sinó després de treballar sobre imatges a classe.

En relació a la wiki que ens mostres, em resulta curiós com a espai de treball. De moment, només he fet servir Moodle i blocs. Haurem de valorar avantatges i inconvenients…! Algú de vosaltres treballa habitualment amb wikis?

Activitat sobre el reportatge:

Reportatge fotogràfic sobre l’institut

Context: alumnat de 4t curs d’ESO de l’assignatura optativa d’Educació visual i plàstica. Els alumnes treballaran per parelles. Hauran d’utilitzar una càmera de fotografies de qualsevol tipus, inclosa la del mòbil. Infraestructura: aula amb ordinadors, programari per al tractament d’imatges, projector i connexió a internet.

Activitat:

Fer un reportatge fotogràfic de sis fotografies sobre l’institut. Condicions del treball:

  • Caldrà realitzar fotografies amb diferents enquadraments GPG, PG, PM, PP,.. (es mostraran exemples a classe) i diferents punts de vista (picat, contrapicat, etc).
  • Les fotografies hauran de tenir diversos esquemes compositius (es mostraran exemples a classe) i utilitzar els recursos pròpiament fotogràfics (enfoc, desenfoc, tipus de llum..).
  • Hauran d’haver-hi fotografies interiors i exteriors. Les fotografies interiors hauran de mostrar els equipaments i diversos espais.
  • Caldrà mostrar alumnes realitzant activitats.

Per fixar un context comú es proposarà que les imatges tinguin la finalitat d’il·lustrar la pàgina web del centre, per tant, hauran de transmetre una sèrie de valors que caldrà descriure prèviament. Es proposaran exemples a classe que es debatran en grup, es posarà algun exemple per extreure’n els valors implícits.

Per no generar conflictes, caldrà demanar permís a la direcció del centre que haurà de donar suport a l’activitat. Els alumnes hauran de demanar permís als professors (i als conserges!) amb antel·lació per fotografiar els espais i les activitats que es duguin a terme.

Caldrà realitzar de 24 a 60 fotografies, de les que se’n farà una tria de 6 amb l’ajut del professor.

Es podran retocar les imatges amb algun programari tipus gimp o photoshop.

Procés de treball:

1. Fer el guió del reportatge. Descriure els valors que es volen transmetre i descriure les sis fotografies que es volen fer, la localització i el pla que s’utilitzarà. Lliurar el guió i comentar-lo amb els alumnes.

2. Demanar permís al professorat afectat.

3. Fer les fotografies (de 4 a 10 fotografies de cada una de les proposades en el guió).

4. Retocar-les, si convé, per enquadrar-les, definir la mida i la resolució i fer els canvis que es considerin necessaris. Les imatges tindran un tractament realista.

5. Fer l’edició d’imatges juntament amb el professor.

6. Escriure el peu d’imatge i, si es vol, un petit text descriptiu.

7. Publicar les imatges al wiki del curs.

Criteris d’avaluació:

1. Implicació en la proposta de treball.

2. Actitud de treball durant la realització de la proposta.

3. Qualitat i precisió del guió.

4. Procés de treball continuat. Coherència del reportatge en relació al guió.

5. Qualitat i originalitat de les imatges: diversitat d’enquadraments i de punts de vista, contrast, il·luminació i color correctes.

6. Tipologia d’imatges: hauran de ser descriptives, tant de l’entorn físic, de l’alumnat i de les activitats que s’hi duen a terme.

7. Coherència de les imatges amb els valors que es volen transmetre.

8. Presentació correcta en el wiki (ubicació de les imatges, peu d’imatges i text descriptiu)

Retroacció de la professora. Publicat al fòrum el 5 de desembre de 2011

Si feu parelles i cada parella té 60 fotografies, és molt difícil que els puguis ajudar a triar a tots. Hauràs de confeccionar uns criteris de seleccíó perquè siguin ells mateixos els qui facin la tria de, almenys, 20 fotos i, a partir d’aquí, ajudar-los!

Proposta a partir de l’obra d’un artista:

Context: segon d’ESO, assignatura d’Educació visual i plàstica, ràtio de 30 alumnes, aula equipada amb ordinadors o centre amb projecte 1 x 1, connexió a internet i projector, programari de tractament d’imatges Photoshop o Gimp.

Artista a partir del que es treballarà: JOAN FONTCUBERTA

Proposta:

Treball multidisciplinari amb les assignatures de llengua catalana i tecnologia.

Sessió 1:

Es presentarà el treball de Joan Fontcuberta als alumnes, concretament, s’exposarà amb detall el treball sobre Fauna en el que es presenta el suposat projecte documental d’un científic. Es visualitzaran les imatges de manera que cada cop resultin menys creïbles i es propiciarà que siguin els mateixos alumnes qui en qüestionin la versemblança, quan això succeeixi, s’explicarà als alumnes que es tracta de l’obra d’un artista i es farà una reflexió sobre la fotografia com a document i sobre la seva suposada veracitat.

Sessió 2:

Juntament amb l’assignatura de llengua catalana, els alumnes realitzaran un article periodístic anunciant la descoberta d’una nova espècie animal a la selva amazònica.

Sessió 3:

A tecnologia els alumnes aprendran a utilitzar les capes del Gimp o del Photoshop.

Sessions 4, 5 i 6:

A Educació visual i plàstica els alumnes crearan la imatge de la nova espècie. Presentaran el projecte sencer (consistent en la notícia i la imatge o imatges creades) en un portafoli allotjat al wiki del curs.

Realització del projecte:

Vaig realitzar aquest treball com una proposta d’ampliació a 2n d’ESO. Només vam dur a terme la part d’imatge, penso que seria interessant completar-la amb el text i amb la visualització i el debat previ sobre la veracitat de la fotografia com a document. També veig la necessitat de completar-ho amb l’ajuda de l’assignatura de tecnologia per a aquells alumnes que no hagin utilitzat mai el recurs de les capes d’un programari d’edició d’imatges. Us presento el treball que fa fer el Víctor Martínez de 2n d’ESO:

Colobo (colíbrí + lobo)

Opòssum

Criteris d’avaluació:

– Implicació en el projecte.

– Participació activa en el debat.

-Text sobre la descoberta de la nova espècie: correcció del text.

-Originalitat de la proposta.

-Capacitat de recerca de les imatges que configuraran el fotomuntatge.

-Capacitat de crear el fotomuntatge amb el programari escollit.

-Presentació conjunta del projecte al portfoli.

-Capacitat crítica i creativa.

 

Retroacció de la professora. Publicat al fòrum el 2 de desembre de 2011

Què bonic, Marta!

La creació plàstica d’un bestiari fantàstic, sense oblidar la vessant literària, és un tema que dóna molt de sí. Fins i tot pot introduir-se el bestiari medieval i així queda implicat també el professorat de socials. Nosaltres també el vam treballar en col·laboració i vam disfrutar moltíssim. Coneixes el llibre: Animalari universal del professor Revillod? No t’ho perdis, t’encantarà!

Comentari personal:

No coneixia el llibre i certament m’ha encantat, gràcies per la referència!

Sáez, Javier
Animalari universal del professor Revillod : almanac il·lustrado [sic.] de la fauna mundial / [amb il·lustracions de Javier Sáez Castán i comentaris de Miguel Murugarren].– México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 2003.
[16] p. : il. ; 14 x 18 cm.
ISBN 9681670493

Imatges publicades al bloc: Quatre petites cantonades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *