Funcionament del bloc

Aquest bloc és un projecte final del curs telemàtic DSVP- Educació Visual i Plàstica a secundària, competència digital i comunicació audiovisual, realitzat durant el curs 2011-2012 i organtitzat pel Departament d’Ensenyament com a activitat de formació permanent del professorat.

El bloc recull les propostes i activitats realitzades, i els continguts i enllaços relacionats.  Alguns dels objectius a desenvolupar en el projecte són:

 • Presentar de forma clara i seqüenciada la feina feta durant el curs.
 • Organitzar els materials gràfics com a model per a la pràctica.
 • Organitzar els recursos bibliogràfics i els enllaços de la xarxa per tal de relacionar-los amb els continguts i afavorir el seu ús didàctic.

Organització del bloc:

1. Diari del curs: en la pàgina inicial s’hi poden llegir els articles publicats al llarg del curs, relacionats amb els mòduls que s’han anat realitzant.

2. Pàgines: el bloc té quatre pàgines a les que es pot accedir clicant sobre la pestanya pertinent que hi ha a la barra de color negre de sota la capçalera, o a través del Widget que hi ha en el menú de la dreta.

Les pàgines que hi podeu trobar són:

 • Mòdul 1. Il·lustració.
 • Mòdul 2. Fotografia.
 • Mòdul 3. Narracions audiovisuals.
 • Mòdul 4. Processos de l’art contemporani.

A cada pàgina hi trobareu l’enunciat de les activitats que calia realitzar, les activitats presentades, explicacions, treball gràfic, explicació de procés, enllaços, reflexions i propostes sobre les activitats opcionals que se’ns han plantejat a les diferents pràctiques de cada mòdul.

3. Enllaços: el bloc recull enllaços a recursos donats en el curs o relacionats amb els temes tractats. Els podeu trobar ordenats en els Widgets visibles a la dreta del bloc.

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Projecte final

El projecte final del curs consisteix en l’elaboració d’aquest bloc que ha de ser utilitzat com un aparador de propostes i com a espai en el que ordenar els coneixements i experiències adquirides durant el curs.

La creació del bloc és indispensable per superar el curs. Cal fer una intervenció al fòrum indicant l’adreça del bloc.

Es donen dues opcions d’organitzar-lo:

– Pot ser un espai que reculli les propostes (tasques) que hem anat fent al llarg de tots els mòduls, o

– Un bloc dedicat només a un dels aspectes treballats i que, partint d’alguna de les propostes fetes, n’amplïi els continguts amb altres materials, propostes i recursos que hi estiguin relacionats.

El bloc pot ser útil pels alumnes o perquè altres professors el puguin consular.

Objectius:

 • Crear un bloc.
 • Presentar de forma clara i seqüenciada la feina feta durant aquest curs (o bé tota o parcialment i ampliada).
 • Organitzar els materials gràfics com a model per a la pràctica.
 • Organitzar els recursos bibliogràfics i els enllaços de la xarxa per tal de relacionar-los amb els continguts i afavorir el seu ús didàctic.

Procés de treball:

(Es proposa un bloc a xtec blocs però es poden fer servir altres serveis).

 • Obrir un bloc a l’xtec http://blocs.xtec.cat/
 • Posar títol, actualitzar el perfil i configurar l’aparença.
 • Escriure un article de presentació indicant què s’hi pot trobar.
 • Crear enllaços a recursos donats al curs o altres que tinguin relació amb els temes tractats.
 • En cas de fer un compendi de tots els mòduls, ordenar les propostes a cada un dels mòdul a través de pàgines (una per mòdul, 4 en total).

– A les pàgines es pot afegir la tasca feta a cada mòdul (explicacions, treball gràfic, explicació de procés, enllaços,…).

– També s’hi poden afegir reflexions o propostes sobre les activitats opcionals que se’ns han plantejat a les diferents pràctiques de cada mòdul.

– Es poden exposar d’altres pàractiques que s’hagin fet anteriorment a l’aula o que se’ns hagin acudit a partir del curs.

Finalment, caldrà fer una intervenció al fòrum del moodle de l’assignatura fent una valoració del curs.

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Mòdul 4. Processos de l’art contemporani

Hem arribat al darrer mòdul del curs.

Els continguts se’m fan més amens i propers, ja que fa un temps, amb dues altres dones vam crar un col·lectiu anomenat C-72R que ens dedicàvem a fer perfomances i instal·lacions. Sempre m’ha fet il·lusió explicar aquests recursos als alumnes però no sempre ho he portat a la pràctica: depenent de en quin centre treballes i amb quins companys pots trobar un entorn que ajudi a desenvolupar activitats en aquestes modalitats o entorns “hostils” en el que costi dur-les a terme. Penso que aquestes propostes, que moltes vegades surten de l’aula i s’expandeixen per l’institut, requereixen la complicitat dels altres companys de departament i una visió ampla de mires de l’equip directiu. Si no és així l’experiència em diu que més val optar per l’exili interior …

Tasques a desenvolupar:

1. Lectura dels materials de formació.

2. Triar una de les tres propostes que hi ha a les pràctiques del mòdul 4 (instal·lació, performance o video-art) i elaborar una proposta d’activitat d’aprenentatge.

3. Omplir el qüestionari de valoració.

Trobareu les activitats presentades a la pàgina del mòdul 4.

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Mòdul 3. Narracions audiovisuals

En aquest mòdul i al següent vam treballar aquells aspectes que, dins del currículum d’EVP, tenen a veure amb la producció de narracions audiovisuals, i que s’aproximen a àmbits de la cultura visual com són el cinema, la publicitat i la televisió. Ha estat el mòdul que se m’ha fet més dur perquè mai he realitzat una activitat didàctica amb aquest suport i em sento insegura amb el mitjà a nivell tècnic.

La data de lliurament de les activitats va ser el divendres 16 de desembre de 2011.

Activitats a realitzar:

1. Lectura dels materials de formació.

2. Material didàctic per a realitzar una creació audiovisual.

Elaborar el material de suport que donaríem als alumnes per portar a terme una activitat que treballi uns continguts concrets i que tingui com a resultat una creació audiovisual. Aquesta pot ser molt senzilla i curta o més llarga i complexa.
El lliurament el vam fer a través d’una base de dades i hi vem entrar dos elements:
– Un text breu descriptiu de la proposta, que assenyali què s’hi vol treballar i quina pràctica(ques) es proposa.
– Documents de treball que serviran de guia als alumnes (poden ser documents de text, més d’altres).

3. Treballar a partir d’una producció audiovisual

Buscar una (o més d’una) producció audiovisual del camp que sigui (cinema, anuncis, documental, videoclips, videocreació…) i explicar com la utilitzaríem a l’aula, per a treballar què i perquè creiem que és interessant pels alumnes.
Fer una intervenció al fòrum mostrant un enllaç de la producció i, si no és possible, oferint-ne ni que sigui un fotograma i una explicació complerta per entendre com és.
L’explicació ha de ser concisa però molt entenedora sobre el perquè, el com i de quina manera la faríem servir.

Els treballs presentats es poden consultar a la pàgina del mòdul 3.

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Mòdul 2. Fotografia

El mòdul 2, dedicat a la fotografia, s’inicia a partir de la lectura dels materials de formació, posteriorment realitzarem tres propostes didàctiques que caldrà publicar als fòrums.

Tasques a realitzar:
1. Lectura del mòdul 2 del material de formació.

2. Fer tres intervencions als fòrums (fins divendres 2 de desembre) en els que caldrà exposar les següents activitats:

-Comentari de fotografies: elaborar un exemple concret d’activitat de lectura i interpretació de fotografies i explicar breument perquè voldríem plantejar que els alumnes comentessin aquestes fotografies i com treballaríem aquesta lectura. Publicar l’activitat proposada al fòrum de Propostes de lectura de fotografies.

-Reportatge: elaborar un exemple concret d’activitat d’aprenentatge basada en el llenguatge i recursos expressius del reportatge fotogràfic. Fer una intervenció al fòrum Proposta d’activitats al voltant del reportatge fotogràfìc concretant l’activitat.

-Propostes a partir de l’obra d’un artista: caldrà fer una darrera proposta per a treballar amb els alumnes que giri a l’entorn de l’obra de només un d’aquests artistes: Hannah Höch, Raoul Hausmann, John Heartfield, Pere Català Pic, Joan Masana, Joan Fontcuberta, Josep Renau, Cindy Sherman, Bernard Faucon. La proposta d’activitat es publicarà al Fòrum de propostes sobre l’obra d’un/a fotògraf/a.

L’activitat ha d’incloure els següents aspectes:
-Criteris d’avaluació.
-Alumnes a qui va dirigida.
-Artista triat i aspectes que es proposen treballar a partir de la seva obra.
-Enfocament de l’activitat. Metodologia i didàctica.
-Procés de treball.

Podeu trobar les activitats presentades a la pàgina corresponent a quest mòdul.

Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Mòdul 1. Disseny i il·lustració

Després de llegir els continguts del mòdul hem fet una pràctica consistent a realitzar dues versions d’una proposta per a una portada d’un CD utilitzant algun programari de tractament d’imatges, posteriorment hem seqüenciat l’activitat per a dur-la a terme amb un grup concret d’alumnes. L’exercici ha estat lliurat al moodle del curs i també es pot visualitzar a la pàgina Mòdul 1. Disseny i il·lustració del bloc.

Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Dinàmica del bloc

El bloc conté quatre pàgines que corresponen als quatre mòduls del curs (es poden trobar clicant sobre del nom corresponent que hi ha a la barra ubicada sota la capçalera). Les reflexions i pràctiques sobre cada mòdul s’aniran introduint en les pàgines corresponents. L’espai principal tindrà la funció de ser el fil conductor del curs.

Personalment, m’agraden els blocs, em semblen un recurs molt creatiu, dinamitzador i molt engrescador tant pel professorat com per als alumnes. Els meus blocs són:

A l’eliminar la modalitat d’arts de l’institut Baldiri Guilera on vaig treballar fins al curs 2010-2011, dues de les quatre professores que hi treballàvem vam quedar “suprimides” i en conseqüència enguany he començat a treballar a l’institut Ernest Lluch de Barcelona. Juntament amb la meva companya de departament, ens hem proposat utilitzar els blocs d’aula de manera activa i per començar hem decidit activar nostre bloc corporatiu:

Fins al moment sempre he utilitzat el servei de Blogger per a construir blocs. Em va estranyar que l’Xtec hagués optat pel servei de WordPress per allotjar blocs de professorat al crear l’espai XTECBlocs. En aquest entorn no m’hi sento tan còmode com a l’entorn de blogger, em costa trobar les eines per personalitzar el bloc. Per ara, Blogger encara em sembla molt més intuïtiu i fàcil de personalitzar… potser serà qüestió de temps.

Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Inici del curs

Benvinguts/des,

Aquest bloc forma part del projecte final del curs telemàtic de formació permanent del professorat: DSVP – Educació visual i plàstica a secundària. Competència digital i comunicativa audiovisual (2011-2012), organitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Té la intenció d’aglutinar els coneixements adquirits durant el curs, inclou reflexions del que ha estat la meva experiència al llarg dels quatre mòduls, el resultat dels exercicis i algunes de les activitats.

Els objectius que cal dur a terme a través del bloc són:

 1. Presentar de forma clara i seqüenciada la feina feta durant aquest curs (l’exercici de cada mòdul i, si s’escau, les activitats).
 2. Organitzar els materials gràfics com a model per a la pràctica.
 3. Organitzar els recursos bibliogràfics i els enllaços de la xarxa, per tal de relacionar-los amb els continguts i afavorir el seu ús didàctic.
 4. Crear un fòrum per a la reflexió i l’intercanvi de materials.

El curs consta de quatre mòduls organitzats en quatre pàgines diferents:

Mòdul 1. Disseny i il·lustració.

Mòdul 2. Fotografia.

Mòdul 3. Narracions audiovisuals.

Mòdul 4. Processos de l’art cotemporani.

Les meves expectatives en relació al curs giren entorn de l’adquisició de recursos didàctics i metodològics per a dur a terme activitats del currículum d’Educació visual i plàstica relacionades amb els processos de l’art contemporani i per tant de les TIC.

El curs es realitza en l’entorn virtual d’un curs Moodle, des d’on s’enllacen els continguts, es presenten les activitats i es genera les retroaccions necessàries entre docent i alumnes. Les activitats consisteixen en propostes d’activitats d’ensenyament i aprenentatge relacionades amb els continguts dels quatre mòduls.

Calendari del curs:

 • Inici: divendres 28 d’octubre 2011
 • Lliurament del Mòdul 1: divendres 18 de novembre 2011
 • Lliurament del Mòdul 2: divendres 2 de desembre 2011
 • Lliurament del Mòdul 3: divendres 16 de desembre 2011
 • Lliurament del Mòdul 4: divendres 20 de gener 2012
 • Lliurament del Projecte: divendres 3 de febrer 2012

El projecte final és un treball conclusiu de tot el realitzat en els mòduls.

• Avaluació
Per a superar el curs cal haver lliurat tots els exercicis, el projecte final i haver fet les intervencions indicades al fòrum segons les dates indicades.

Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari