Monthly Archives: abril 2009

XIII Jornades de Llengües Estrangeres a Lleida

Hello everybody, next week another edition of “Jornades de Llengües estrangeres” will take place in Lleida. Lots of teachers and trainers will share their experiences related to ELT.  See you there!Guai!

“Les XIII Jornades de Llengües Estrangeres representen el resultat d’anys d’esforç i d’il·lusions aplicades per part del professorat de les terres de Lleida.

A desgrat dels missatges que ens arriben sobre les mancances del nostre sistema educatiu, és indiscutible el gran salt realitzat els darrers anys pel que fa a les competències lingüístiques i comunicatives dels nostres alumnes.

La llengua és un component indestriable de la cultura i civilització d’un país, de manera que el seu coneixement és la millor eina d’integració i inclusió social.

No dubto que el model encetat pel nostre professorat contribuirà de manera rellevant a la millora dels resultats educatius dels nostres alumnes, potser l’objectiu més important de la futura LEC.”
logo.png