DIFFICILE EST TENERE QUAE ACCEPERIS, NISI EXERCEAS. És difícil recordar el que s’ha après si no és posa en pràctica