Recursos TIC.

Aquestes són les links que podem utilitzar per navegar i trobar tots aquells recursos que farem servir per treballar amb les TIC.

http://blocs.xtec.cat/ceipjmperamas

(Bloc del Ceip Peramas, on trobareu ben organitzades per àrees les activitats i webs interessants)

http://www.xtec.es/centres/a8027365/concurs/concursple/index.htm

(Pàgina amb infinitat de recursos curriculars, organitzats per temes, àrees…)