Organització escolar

CALENDARI
1r Trimestre
Del 15 de setembre al 23 de desembre
2n Trimestre
Dels 8 de gener al 27 de març
3r Trimestre
Del 7 d’abril al 19 de juny

FESTES ESCOLARS LOCALS
En el marc d’aquest calendari escolar, el centre disposa de cinc dies de lliure disposició. Les dates aprovades pel Consell Escolar són:

Dilluns 3 de novembre

Divendres 5 de desembre

Dilluns 16 de febrer

Dijous 30 d’abril

FESTES I CELEBRACIONS
Castanyada: 31 d’octubre
Santa Cecília: 21 de novembre
Nadal: 23 de desembre
Carnaval: 13 de febrer
Sortida de Primavera: 27 de març
Mes de les matemàtiques: mes de maig
Fi de curs: 19 de juny

ENTRADES I SORTIDES
Els/les alumnes d’Educació Infantil entraran i sortiran pel carrer Rosa Sensat. Els/les alumnes de Primària ho faran pel carrer Ciutat Freta, accedint a les files pel pati, mai travessant el vestíbul de l’escola.

Les portes s’obriran a les 8.55 i a les 14.55 per als alumnes que no fan servei d’acollida matinal o menjador.

Quan sona la música d’entrada els acompanyants dels alumnes abandonen el recinte escolar.

HORARI
Ed. Infantil. Matí: de 9-12 h. Tarda: de 15-17h.
Ed. Primària. Matí: de 9-13 h. Tarda: de 15-17h.
Aquest horari s’ha de respectar, tant a l’hora d’entrar com a l’hora de sortir.
Els alumnes d’Ed. Infantil que tenen germans/es a Ed. Primària poden quedar-se de 12 a 13h pagant el servei de permanència.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
Us demanem que els retards, les absències o la no participació en alguna activitat escolar es justifiquin per escrit.

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
La relació entre mares, pares i mestres és essencial i indispensable per garantir una educació coherent i eficaç.

INFORMES
Els pares i mares d’Educació Primària rebran tres informes durant el curs escolar. Un en finalitzar cada trimestre.
Els pares i mares d’Educació Infantil rebran dos informes: al primer i tercer trimestre.

REUNIONS D’AULA
Setembre: Reunió d’aula d’inici de curs.

ENTREVISTES
Durant el curs: Entrevistes per informar del procés d’ensenyament aprenentatge dels/les alumnes. L’horari de visites serà comunicat per part de cada tutor/a.

NOTIFICACIONS
És molt important que llegiu totes les notificacions que el nen/a porta de l’escola. És una manera àgil d’estar comunicats.

INDUMENTÀRIA
A l’escola hem de venir ben nets i polits.
Per fer plàstica i/o tallers recomanem que els nens/es portin una bata.
Per fer Educació Física cal portar:
Sabatilles esportives
Xandall posat
Samarreta de recanvi
Tovallola i sabó
En els cursos que els alumnes es dutxen cal portar a més :
Xancletes
Muda de recanvi per després de la dutxa.

ROBA PERDUDA
A consergeria trobareu un cove on hi deixem la roba extraviada. Recordeu que per evitar pèrdues innecessàries de material és imprescindible marcar la roba.

CONVIVÈNCIA
Per mantenir una bona convivència cal que ens respectem els uns als altres. És per això que és important que tinguem presents quins són els nostres drets i els nostre deures.

ALIMENTACIÓ.
L’esmorzar és una menjar molt important que permet que els nens/es puguin tenir un bon rendiment.
El nen/a ha d’esmorzar bé a casa abans d’anar a l’escola. Si voleu, podeu portar per menjar a l’hora de l’esbarjo un petit entrepà o fruita. No cal portar sucs ni cap altre tipus de beguda.
No es permet portar llaminadures ni pastes envasades o excessivament dolces que resultin perjudicials per  la salut.

ANIVERSARIS
A les aules no es celebraran els aniversaris dels nens/es. Si voleu, poden repartir un caramel als companys/es.
SALUT
Cada nen/a ha de portar, a començament de curs, una capsa de mocadors de paper d’un sol ús.
Quan un nen/a presenti símptomes de malaltia (febre..) o paràsits (polls…) s’ha de quedar a casa per evitar el contagi.
Quan la malatia és infecciosa (varicel.la , xarampió, meningitis…) el nen/a s’ha de quedar a casa i quan torni a l’escola portar un certificat del metge.

MEDICAMENTS
Només es donarà una medicació quan es porti recepta del metge. Quan calgui portar medicaments a l’escola, han d’anar degudament marcats amb el nom del nen/a, l’horari i la dosificació indicada i informar personalmet o a través d’una nota escrita a la mestra, axí com l’autorització escrita.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Sortides i Colònies

Al llarg del curs, i seguint la programació curricular, es realitzen diferents sortides que serveixen per ampliar i perfeccionar el treball que es fa des de l’aula i per pontenciar les relacions interpersonals entre els alumnes (excursions, assistència a concerts i obres de teatre…).

Un altre tipus molt específic de sortida són les colònies. Les colònies són sortides organitzades de tres dies que ajuden a fomentar l’adquisició d’autonomia dels nens i nenes i a conviure amb els companys i companyes.

L’escola considera molt important l’assistència a aquestes sortides, ja que en elles es treballen continguts curriculars.

INFORMACIONS DE L’AMPA

Els pares i mares de l’Escola Torre Llauder s’han constituït en una Associació de Mare i Pares d’Alumnes (AMPA)

Aquesta Associació està formada per famílies que paguen una petita quota a l’any i promouen tot un ventall d’activitats i serveis pels vostres fill/es:

– ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS

L’AMPA organitza diverses activitats culturals, esportives i lúdiques fora de l’horari escolar (esports, tallers…)

– MENJADOR ESCOLAR

L’empresa “Masia Bartrés” gestiona el menjador de l’escola. El servei de menjador cobreix la franja de migdia.

Per tots a aquells pares i mares qu ho necessitin s’ofereix un serveis de menjador diari.

El preu és : 5 tiquests=34€ (6,80 €el menú). Alumnes fixes al servei*= 6,30€ el menú.

* Es consideren “fixes” aquells alumnes que fan ús del servei un mínim de tres dies a la setmana.

Els nens i nenes que es quedin a dinar hauran de comprar els tiquets a la “Catalunya Caixa” amb antelació i dipositar-lo a la bústia del menjador.

3 comentaris a “Organització escolar

  1. Perque no esta en carnaval quan ens disfresem? Tindria que estar perque si no semla que al Torre Llauder no celebrem el carnaval. Poseu el carnaval. 😀

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *