PLA D’IMPULS A LES TERCERES LLENGÜES

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya promou les Estades d’Immersió Lingüística dins del Pla d’Impuls a les Terceres Llengües de l’any 2010, per incentivar l’aprenentatge de llengües estrangeres

Aquestes estades, desenvolupades per l’Agència Catalana de la Joventut als albergs de la Xanascat (Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya), volen submergir els joves en un ambient on la llengua estrangera que volen aprendre, l’anglès, el francès o l’alemany, es converteix en la llengua vehicular, trobant-se així en el dia a dia, les classes i les activitats. Comunicant-se en una d’aquestes llengües des del moment de llevar-se fins a l’hora d’anar a dormir, els nois i noies aprendran i reforçaran l’idioma escollit a partir de classes i activitats preparades pels equips de monitors.

Les activitats realitzades durant les estades són, fidels a l’esperit d’immersió lingüística, sempre en anglès, francès o alemany buscant un ambient lúdic i d’aventura en el qual desenvolupar allò après a les classes.

Requisits:
– Nois i noies que cursin 5è o 6è de primària
– Estar matriculat en un centre sostingut amb fons públics (escoles públiques o concertades).

I acreditar com a mínim una d’aquestes circumstàncies:
-Tenir la condició de becari de la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari.
– Pertànyer a una família nombrosa o monoparental
-Tenir risc de marginació per diversos motius acreditat amb un informe individual de necessitats educatives específiques del treballador social de l’EAP

CONSULTAR CALENDARI PREINSCRIPCIONS

http://www.xanascat.cat/shownode.tjc?id=112346