Més informacions interessants sobre aquest periode de la història. Clica sobre els links.

La guerra civil espanyola
La guerra civil espanyola (II)
La resistència antifranquista
Armes a la guerra civil
Francisco Franco
La segona guerra mundial
Adolf Hitler