Consternats pel gran nombre de nens palestins i libanesos innocents víctimes dels actes d’agressió d’Israel, l’ONU va decidir commemorar aquest dia com el Dia Internacional dels Nens Víctimes d’Agressió. Així, aquest dia s’erigeix contra totes les formes de maltractament infantil (física o verbal, a casa, dels pares cap als fills, a l’escola, entre companys, etc.).