Exercici pels alumnes de 6è per a que treballeu els dos tipus de freqüències.