El 17 d’abril es celebra el Dia Mundial de la Hemofília, una patologia hereditària que produeix anomalies en la coagulació de la sang. La manca d’un factor de coagulació ocasiona que les persones amb hemofília pateixin hemorràgies més prolongades que les persones que els factors de coagulació tenen nivells normals.