Especialment dirigit pels alumnes de 5è per a que treballin la numeració romana.