En aquest exercici s’han de buscar dos números que donin el resultat que fica al final. Vigileu que el temps passaaaa !