Ara que sembla que al món hi ha gent que li agrada, interessa, fer la guerra, mirem quin exemple ens donen aquests petits animals. L’amistat és un valor que s’ha de treballar, els amics s’han de cuidar. No podem esperar que sempre ens cuidin a nosaltres. Fixeu-vos en aquestes dues rates ! Si hi ha algú que li fan especial fàstic les rates, doncs ….. que el miri igualment ! 😉

One Rat Short from Charlex on Vimeo.