La nostra escola està a la última en totes les tendències. Fixeu-vos quin remix ens han fet els amics de Duck Sauce de la seva famosa cançó !

Feu clic a la imatge i ……….

671c044ba31d8f82045fff38fd85fa09

Des de la pàgina que s’obre podreu personalitzar la cançó ficant el nom que vosaltres vulgueu !