Tag Archives: Escola

Nou espai web de l’escola

Hem canviat d’adreça!

A partir d’aquest curs escolar 2016-2017, el nostre nou espai de comunicació amb la comunitat educativa serà:

http://agora.xtec.cat/ceipmisericordia-canet/

Nodes

 Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

Sereu redirigits al nou lloc en 10 segons. Feu clic aquí per cancel·lar la redirecció.

 

Llistat de llibres i materials_ Curs 2016-2017

Aquí teniu el llistat de llibres i materials per el proper curs escolar 2016-2017

ATENCIÓ:

  • Podeu portar els llibres nous a l’escola el 7 de setembre de 9,00 h a 11,00h.
Educació Infantil i Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior

Llibres i Materials 5è_2016-2017

Llibres i Material 6e

Recordeu que el curs comença el 12 de setembre.

3ª Festa del Medi Ambient

El passat dissabte 16 d’abril l’AMPA de l’escola va organitzar, amb la col·laboració d’alumnes voluntaris i mestres, la 3ª festa del Medi ambient.
Hi havia jocs, tallers i un inflable, tot relacionat amb el medi ambient i encarat a conscienciar els nens i nenes que tots podem ajudar a protegir i cuidar el nostre planeta en el nostre dia a dia: reutilització de material, reciclatge de les deixalles, estalvi energètic, estalvi d’aigua, protecció del nostre entorn natural… La festa va acabar amb l’actuació de Soroll.som.

Tot plegat va anar molt bé, amb molts participants que van gaudir d’allò més!!

Exploradors del món- Jornades culturals

Tots els alumnes de l’escola ens convertirem en exploradors i farem un llarg viatge al voltant del món. Esteu tots preparats!

El Dimecres dia 20 i Dijous dia 21 d’abril començarem l’aventura!

Wxploradors1

Aquí teniu el programa, llegui-ho amb atenció que hi ha moltes activitats, activitats per els nens i nenes,  activitatser per els pares i mares i com no! activitats per a tothom.

EXPLORADORS DEL MÓN PROGRAMA

Exploradors2

Festa del Medi Ambient

Ja tenim la Festa del Medi Ambient, de nou, a la nostra escola.  Festa 3_CIRCULAR FESTA Medi Ambient AMPAorganitzada per l’AMPA.

Dissabte 16 d’abril, de 11:00 a 13:30 h a l’escola.

Hi podreu jugar i fer tallers relacionats amb el Medi Ambient. També hi trobareu servei de Bar, inflables i música en directe.

TOTS HI ESTEU CONVIDATS!

 

 

Finalistes del +Mates

ENHORABONA!

Aquest any hem tornat a participar al concurs del +MAT. Tots/es els/les alumnes de 5è han estat treballant de valent. Des de l’associació de l’APaMMs vam rebre tres problemes matemàtics que vam resoldre per grups.
Només un grup de cada escola queda classificat per la pròxima fase. L’equip format per les alumnes: Clara Antius Sabatés, Aina Falcó Escobar, Sol López González I Berta Gassó Olivella  ha quedat classificat per participar a la Fase Final del +Mates 2016, serà el proper 16 d’abril

Fem Mates

 BONA SORT!

+mates

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2016/2017

Recordeu que cal demanar hora a la secretaria de l’escola    

al telèfon 93 794 18 8 7 Núria

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2016/2017:

Presentació de sol·licituds (preinscripció) …………….… 30 març al 7 d’abril

Publicació de les llistes amb el barem ……………………. 15 d’abril

Termini de reclamacions ………………………..………………. 15 al 20 d’abril

Publicació llistes amb el barem, resoltes reclamacions …… 25 d’abril

Publicació de les llistes d’alumnat admès …….……….. 20 de maig

Període de matriculació ………………………………..………. 13 al 17 de juny

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2016/2017) :

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).
CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL·LEGUIN:

Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al·legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància.
Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els/les germans/es escolaritzats/des al centre per al qual es presenta la sol·licitud, aquests hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al·legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col·legi oficial de metges de la demarcació corresponent), en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA:

• 4 fotos del/de la nen/a
• Comprovant ingrés c/c BBVA (Quota Material/Quota AMPA)

 Per a qualsevol pregunta, telèfon 93 794 18 8 7 Núria (administrativa de l’escola)

Preinscripció curs 2016-2017

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són: 4kids

Del 30 de març al 7 d’abril, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

Totes aquelles famílies que tingueu fills/es nascuts/des durant l’any 2013, heu de fer aquest tràmit.

Cal concertar dia/hora, trucant al telèfon de l’escola (937941887/Núria).

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta.