Escola Verda

3ª Festa del Medi Ambient – 2016

El passat dissabte 16 d’abril l’AMPA de l’escola va organitzar, amb la col·laboració d’alumnes voluntaris i mestres, la 3ª festa del Medi ambient.
Hi havia jocs, tallers i un inflable, tot relacionat amb el medi ambient i encarat a conscienciar els nens i nenes que tots podem ajudar a protegir i cuidar el nostre planeta en el nostre dia a dia: reutilització de material, reciclatge de les deixalles, estalvi energètic, estalvi d’aigua, protecció del nostre entorn natural… La festa va acabar amb l’actuació de Soroll.som.

Tot plegat va anar molt bé, amb molts participants que van gaudir d’allò més!!

ESTALVI ENERGÈTIC 1r ANY.

ACTA A L’AJUNTAMENT, PROJECTE 50X50

Durant el primer curs d’implantació del projecte 50/50 d’estalvi energètic en conveni amb l’Ajuntament i amb el suport de la Diputació, hem aconseguit:

Sensibilitzar els alumnes sobre la necessitat d’estalviar energia.
Portar a terme mesures d’eficiència energètica a l’abast de tots que ens permeten estalviar energia.
Estalviar 4.100 euros de la factura elèctrica anual.
Estalviar un 13’07% del consum d’energia anual.
Estalviar 0’000248 tones de CO2/KWh.

Es per això que l’Ajuntament ens ha retornat els 1.500 euros que s’havien acordat en el conveni.
Com a acte simbòlic de l’entrega, els/les alumnes de 6è van anar a l’Ajuntament on se’ls va lliurar una carta d’agraïment per la implicació i compromís del centre.

MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS ALUMNES,   MESTRES   I   PERSONES   QUE   PARTICIPEN EN EL PROJECTE

L’ajuntament ens felicitat

ajuntament

PROJECTE EURONET 50X50

foto entrada Escola Misericòrdia

L’Ajuntament i l’Escola Misericòrdia han signat aquest da

rrer desembre un conveni de col·laboració dins el marc del projecte Euronet 50/50 max, una iniciativa que pretén involucrar els centres educatius d’arreu d’Europa amb l’objectiu comú de reduir el consum energètic i incrementar els nivells de coneixement i conscienciació en aquest aspecte. L’alcalde i la directora de l’Escola van signar aquest acord que té com a principal finalitat doncs, estalviar energia per a calefacció i aigua calenta i electricitat.

Com estalviarem

L’Escola s’ha compromès a educar els seus usuaris perquè facin un ús responsable dels recursos energètics del centre. A més a més s’hi constituirà un equip energètic que serà el responsable de fer el seguiment de tot el projecte, calcular els valors de referència i els estalvis que s’aconsegueixin i aplicar les mesures d’estalvi. Aquest equip el formaran el conserge, professors, alumnes, l’AMPA i el propi Ajuntament.

L’Ajuntament, per promoure la motivació de l’Escola, retornarà una part dels diners estalviats. Així, s’ha establert un 50% de l’import per l’Ajuntament i un 50% pel centre educatiu. L’Ajuntament hi aportarà el 50% fins a un màxim de 1.500 euros.

Aquesta mesura, que es basa en l’experiència alemanya, ja que es va crear a Hamburg el 1994, es farà arribar al altres centres educatius del municipi. El resultat és que tothom hi guanya; l’escola millora l’ús de l’energia i rep un retorn econòmic per invertir-lo en les seves necessitats, els administradors de l’edifici tenen menys costos energètics, i la societat es beneficia de l’impacte ambiental.

Més informació del projecte Euronet 50/50 max

ESCOLA VERDA

“Escoles Verdes” és un projecte que pretén ambientalitzar els Centres educatius per convertir-los en llocs ecològicament més socialitzadors. El projecte “Escoles Verdes” està recolzat pel Departament de Medi Ambient i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La Nostra escola va ser un dels centres convidats a participar en el projecte pilot juntament amb onze centres més.

Després d’assistir a cursos de formació, contestar enquestes i reflexionar sobre la nostra actuació en l’àmbit del respecte vers la natura i sobre la utilització sostenible dels recursos, va quedar elaborat el nostre Pla de Cohesió Ambiental.

El Pla de Cohesió Ambiental és el document on queden reflectides les activitats i actituds mediambientals que ja es realitzaven a l’escola i aquelles altres que volíem aconseguir en un futur.

Les escoles que participem en aquest projecte rebem un distintiu com a Escola Verda i ens comprometem a conservar-lo portant a terme plans d’acció bianuals que permeten treballar nous aspectes contemplats en el Pla de Cohesió Ambiental.

El passat mes de Novembre del 2002 vam rebre el Certificat conforme havíem assolit els objectius del nostre primer Pla d’Acció i d’aquesta manera mantenir el nostre distintiu d’Escola Verda. El 21 Març de 2002 vam participar en el primer Fòrum d’Escoles Verdes celebrat a Viladrau a fi de conèixer les actuacions d’altres escoles i poder intercanviar experiències.

Ara és el moment d’extendre l’impacte del projecte. La tasca d’educar ambientalment els nostres alumnes ha d’anar més enllà de les activitats de l’escola. La participació de les famílies i del govern municipal és del tot imprescindible per tal que la nostra tasca educativa no quedi limitada a l’escola, sinó que arribi a les cases del nostres alumnes i als carrers del nostre poble.