Fem Matemàtiques 2015

ELS ALUMNES:
Mar Pou, Adriana Febrer i Ferran Sors,
CLASSIFICATS PER A LA SEGONA FASE DE:
FEM MATEMÀTQUES

2015_Visita Ajuntament 002Fem matemàtiques és una activitat que té la finalitat de contribuir a desenvolupar la competència matemàtica en tot l’alumnat de sisè de Primària i primer cicle de l’ESO.
Es tracta d’una activitat organitzada anualment per la FEEMCAT amb el suport del Departament d’Ensenyament. Està dirigida a tots els alumnes de sisè de Primària i primer i segon d’ESO dels centres escolars de Catalunya. S’organitza en forma de concurs i es desenvolupa en tres fases.
• Primera fase es va portar a terme a l’escola.Els/les alumnes en aquesta fase van haver de resoldre els problemes proposats, en grup.
Cada grup d’alumnes va elaborar un informe amb la resolució de cadascun dels 3 problemes on va fer constar, les estratègies, experimentacions, reflexions, càlculs, verificacions,..Aquests informes es van enviar a l’associació ApaMMs.

• Segona fase Es durà a terme el dissabte 18 d’abril a l’Escola Municipal la Sínia de Cerdanyola del Vallès.

• Fase final :És una jornada matemàtica amb un component lúdic
Amb aquesta activitat des de l’escola ens proposem
• Potenciar el raonament matemàtic a través de la resolució de problemes.

• Fomentar la capacitat de comunicació i argumentació matemàtica presentant activitats per resoldre en equip i exigint l’elaboració d’informes detallats.

• Ajudar als/les alumnes a adquirir seguretat i confiança en les seves capacitats per fer matemàtiques presentant-los activitats motivadores i que suposin un repte per a ells i elles.

FELICITATS I MOLTA SORT A TOTS TRES A LA SEGONA FASE!

Concurs: Les Piles, a l’Apilo de l’Escola

PARTICIPEM EN EL CONCURS: LES PILES, A L’APILO DE L’ESCOLA,
COMENÇA LA COMPETICIÓ DE RECOLLIDA DE PILES!

LES PILES, A L’APILO DE L’ESCOLA,La nostra escola s’ha inscrit al concurs Les piles, a l’Apilo de l’escola i ben aviat aterrarà un coet contenidor Apilo a l’escola.
Les tres escoles que recullin més piles per alumne/a en el període d’un mes seran premiades.
. La nostra missió com a agents Apilo és reclutar, amics i familiars per omplir entre tots el coet contenidor de piles esgotades, i perquè així pugui arribar al Planeta Reciclatge!
A partir del 7 d’abril i durant un mes.
Són objecte del concurs les piles i acumuladors portàtils. Es consideren piles i acumuladors portàtils qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que pugui portar-se amb la mà i com ara les piles botó i estàndard i els acumuladors utilitzats en telèfons mòbils, càmeres i eines portàtils.
La nostra escola participa en aquest concurs, com a escola verda i sostenible que som, tenim la responsabilitat d’educar els/les nostres alumnes per arribar a ser una comunitat cada dia més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2015/2016

Recordeu que cal demanar hora a la secretaria de l’escola    

al telèfon 93 794 18 8 7 Núria

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Presentació de sol•licituds (preinscripció) ……….…….….… 10 al 17 de març
 • Publicació de les llistes amb el barem ……………….……..…. 27 de març
 • Termini de reclamacions ……………………………….……..…. 7 al 9 d’abril
 • Publicació llistes amb el barem, resoltes reclamacions …… 14 d’abril
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès ………………….. 12 de maig
 • Període de matriculació ……………………………………..…. 8 al 12 de juny

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2015/2016):

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).
CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL•LEGUIN:

Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al•legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol•licitant.
Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància. En el cas que s’al•legui que un germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els/les germans/es escolaritzats/des al centre per al qual es presenta la sol•licitud, aquests hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al•legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
• Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col•legi oficial de metges de la demarcació corresponent), en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Documentació que cal adjuntar per completar la Matrícula:
4 fotos del/de la nen/a
Comprovant pagament (ingrés c/c BBVA) (Quota Material/Quota AMPA)

 Per a qualsevol pregunta, telèfon 93 794 18 8 7 Núria (administrativa de l’escola)

Carnestoltes 2015 – 40 Aniversari Escola Misericòrdia

Aquest Canestoltes celebrem el 40 Aniversari de l’Escola. Què farem?

CARNAVA 2015DIJOUS 12 DE FEBRER                                             DIJOUS GRAS
Anem a menjar la truita i la botifarra.
Els/les alumnes d’Educació Infantil anirem a esmorzar al parc del carrer Joanot Martorell.
Els/les alumnes de Cicle Inicial anirem a berenar a Cal Bisbe.
Els/les alumnes de Cicle Mitjà anirem a berenar a la plaça Rudi Ventura.
Els/les alumnes de Cicle Superior anirem a berenar a la platja.

DIVENDRES 13 DE FEBRER

GRAN RUA
A les 14:45h obrirem les portes i heu de seguir les indicacions que us han fet arribar els/les mestres dels/de les vostres fills/es
Les motxilles, anoracs, etc… que al migdia estiguin a l’escola, s’hi quedaran fins el dimarts 17 de febrer.
Recordeu que l’AMPA ha anul·lat les activitats extraescolars de la tarda de la rua.
Punt de recollida:
Heu de recollir els/les alumnes quan acabi la rua, a les 16:30 h. Estarem situats darrera l’ambulatori (accedim pel museu, per l’entrada de la Masia Rocosa).
IMPORTANT:CAL AVISAR ELS/ LES TUTORS/ES QUAN RECOLLIU ELS /LES ALUMNES.
NOTA: En cas de pluja, la rua quedarà ajornada al dimarts 17 de febrer.

US VOLEM RECORDAR QUE EL DILLUNS 16 DE FEBRER ÉS EL SEGON DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ, I PER AIXÒ , FESTIU PER A LES ESCOLES .

PROJECTE EURONET 50X50

L’Ajuntament i l’Escola Misericòrdia han signat aquest darrer desembre un conveni de col·laboració dins el marc del projecte Euronet 50/50 max, una iniciativa que pretén involucrar els centres educatius d’arreu d’Europa amb l’objectiu comú de reduir el consum energètic i incrementar els nivells de coneixement i conscienciació en aquest aspecte. L’alcalde i la directora de l’Escola van signar aquest acord que té com a principal finalitat doncs, estalviar energia per a calefacció i aigua calenta i electricitat.

foto entrada Escola MisericòrdiaMés informació web Ajuntament de Canet de Mar

CANTATA DE NADALES

Ja s’acosta el Nadal i enguany, entre tots, farem una gran festa amb cançons i poemes nadalencs.

Click to play this Smilebox slideshowTindrà lloc a Vil·la Flora. Per motius d’aforament i organització, ho farem en dos dies diferents:
· DILLUNS 15 DE DESEMBRE.Actuarà: EI: P4 A i P5 A i C, i TOTS ELS GRUPS A de 1r a 6è.
· DIMARTS 16 DE DESEMBRE: Actuarà: P3 A i B i TOTS ELS GRUPS B de P4 a 6è

Atenció!!!! Els germans actuaran junts el dia que us indiqui el/la tutor/a del vostre/a fill/a.
L’actuació començarà a les 15:15 h. i s’acabarà a les 16:30 h.
Els/les alumnes han d’anar directament a Vil·la Flora a les 14:55 h. També s’han de recollir allà. Des de l’escola acompanyarem els/les alumnes que es queden al menjador.
Un cop acabada l’actuació, l’AMPA portarà a l’escola els/les alumnes que fan activitats extraescolars amb autocar (en cas que decidiu que no en facin, heu d’avisar l’AMPA).

GRUP CANÇONS I POEMES

P-3 Nadala: A LA NIT DE NADAL
Poema: ALEGRA CAMPANETA

P-4 Nadala: EL NADAL JA ÉS AQUÍ
Poema: TINC QUATRE ANYS

P-5 Nadala: ELS TRES REIS ARRIBEN A CIUTAT
Poema: L’ESCOLA

1r Nadala: EL PETIT VAILET
Poema: LES JOGUINES

2n Nadala: A BETLEM ME’N VULL ANAR
Poema: DESEMBRE

3r Nadala: LES BÈSTIES DE NAIXEMENT
Poema: LA PAU NADALENCA

4t Nadala: SANT JOSEP FA BUGADA
Poema: AL BELL MIG DE LA TERRA

5è Nadala: EL RABADÀ
Nadala en anglès: LAST CHRISTMAS

6è Nadala: ÉS UN DESIG
Poema: IMAGINE

A TOTS UN BON NADAL

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.   family

El proper 27 de novembre (dijous), de les 16 hores a les 18 hores de la tarda, a secretaria, tindran lloc les votacions per escollir els tres representants del sector pares/mares que cal renovar en el nostre Consell Escolar.

Donem les gràcies als integrants que han finalitzat el període com a membres del consell, la Sara Àlvarez, la Rosa Calderón i la Susana Garcia.

El calendari establert serà:

 • Dimarts 11 de novembre a les 11 hores a secretaria tindrà lloc el sorteig per triar els/les pares/mares que formaran la mesa.
 • El cens provisional estarà exposat al taulell d’anuncis, a secretaria, fins el dijous 13 de novembre. Us demanem que el reviseu i si hi ha alguna incorrecció, ho comuniqueu a la secretaria del centre.
 • Es poden presentar, i us animem a que ho feu, candidatures fins el 19 de novembre (demaneu el document de sol·licitud a direcció). També es pot fer la sol·licitud per ser supervisor fins el 19 de novembre.
 • Recordeu que poden votar el pare, la mare i els tutors legals. No podeu delegar el vVOTACIOot ni votar per correu. El dia de la votació heu de portar el DNI o el NIE.

Entre tots hem de fer l’escola. Per això, no oblideu la importància del vostre vot per escollir els representants al màxim òrgan de govern del nostre Centre.

Us esperem a tots.

Mantenim les tradicions. Celebrem La Castanyada !

La tardor és sinònim de fulles seques caigudes dels arbres, castanyes i … castanyeres!!!

Activitats programades:

Al llarg de la setmana els/les alumnes elaboraran els tradicionals panellets i postres de tardor, per compartir-los tots junts, el divendres.

 • També aniran a visitar l’exposició de bolets a la Sala Municipal, on els/les alumnes de Ed. Infantil 5 Anys a Cicle Mitjà, han participat activament amb escrits i manualitats.

La mostra està oberta a tothom des del dia 24 d’octubre al dia 1 de novembre a partir de les 4 hores fins a les 7 hores de la tarda. Hi esteu tots convidats

Aneu i mireu quins artistes hi ha a l’escola!

El dimecres 31 és el gran dia.

 • Els/les alumnes d’educació infantil i cicle inicial esperen impacients la visita de les castenyeres, que portaran castanyes torrades.   Mestres Cicle Inicial 1
 • Cicle Mitjà farà una sortida als voltants de l’escola.
 • Cicle Superior aniran a fer una descoberta del bosc, aniran a la Creu de Pedracastell a observar els canvis de la natura en aquesta època.

ATENCIÓ: Us recordem que el proper dia 3 de novembre és la festa de lliure disposició i per tant no hi ha classe.

QUE TINGUEU TOTS UNA BONA CASTANYADA

40è Aniversari

Moltes felicitats Escola 

  40 Aniversari

La nostra escola fa anys !  40 anys que no en són pocs.
Vàrem passar d’ocupar els antics edificis del carrer de la Font “L’escola de la Vil•la” a estrenar un nou edifici darrera del Santuari de la Misericòrdia. La inauguració va ser solemne, com han de ser totes les inauguracions; les autoritats del moment, els mestres, els alumnes i tots els familiars varen fer una cercavila des de l’antiga escola fins a la nova. Discursos, aplaudiments i molta, molta alegria….. ja teníem la nova escola.
El temps passa i passa ràpidament, d’aquella celebració ja han passat 40 anys!
Estem contents i ho volem celebrar un altre cop. Aquest DIMARTS 14 del 2014 farem una petita festa amb tots els alumnes, a la que hem convidat el primer conserge Senyor Francisco, antigues mestres de l’escola i representants de l’Ajuntament. Tot plegat, acabarà amb un berenar per els alumnes.

El dimecres 15 al matí a ràdio Canet ,es trobaran,el Sr Francisco primer conserge de l’escola , el primer president de l’AMPA , el Sr. Campassol  i l’actual directora de l’escola Montse Castañé per recordar i explicar-nos a tots, l’evolució de l’escola al llarg d’aquests 40 anys

FELICITATS !!!!!

TORNEM A L’ESCOLA 2014-2015

student

Les vacances d’estiu ja s’han acabat!

Els i les mestres de l’escola ja estem organitzant aquest nou curs escolar 2014-2015, us hi esperem a tots el proper DILLUNS 15 de setembre.

RECORDEU:

 • Tots els alumnes (Educació Infantil i Primària) tindran classe

de 9:00 a 12:30 al matí

de 15:00 a 16:30 a la tarda

 • El dimecres 10  de setembre de 9 a 11 podeu portar els llibres a l’escola i conèixer el/la mestre/a.
 • Al bloc hi podeu trobar:

CALENDARI ESCOLAR 2014-2015

REUNIONS D’AULA 2014-2015
Àlbum de fotos

Àlbum de fotos (NOU)
Llibres i material dels alumnes curs 2014-2015

Esperem que us sigui d’utilitat.

BON INICI DE CURS!

8th English Theatre Festival

PHOTOS

VIDEOS

Wednesday the 11th of June 2014

1st A_ Doctor Monkey and Little Elephant

6TH A_  My Terrific Birthday

    5th A_  Robin Hood Story

Ed. Infantil 5 Anys_  SONG

 4th A_  Bed Time Stories

2nd A_ Cinderella

6th A_ Dream

3rd A_ We are going on a bear hunt

  

 6th C_ We are friends

 

  Friday the 13th of June 2014              

1st B_ Doctor Monkey and Little Elephant

 

6th B_ Summer Party


6th C_ The Bananas War

  

Ed. Infantil 5 Anys B_  SONG


4th B_ Bed Time Stories

    

6th B_ Mr. Teens goes to …

5th B_ Roin Hood Story

   

2nd B_ Cinderella

6th C_ Romeo and Juliet

  3rd B_ We are going on a bear hunt

We, teachers from Ed. Infantil 5 years old to upper levels, are proud of our students. They really did a wonderful job.

  Have a nice summer, we will meet again next September!

Deures d’estiu dels alumnes de 6è_Estiu 2014

Aquí teniu les feines d’estiu, et proposem fer quatre dossiers de deures d’estiu.  És molt important que et planifiquis la feina cada dia, però cal també que juguis, vagis a la platja o a la piscina, al cinema, surtis amb els amics, vagis d’excursió, en bicicleta, al casal, etc.

CATALÀ         CASTELLÀ        ANGLÈS        MATEMÀTIQUES

CARTA DE L’EQUIP DOCENT

 

En començar el curs escolar, hauràs de lliurar els dossiers al teu tutor/a de 1r ESO i els professors de les diferents àrees els tindran en compte per a l’avaluació del 1r trimestre. Tots els dossiers d’estiu te’ls pots descarregar d’aquest bloc o de l’institut i els has d’imprimir en paper per les dues cares.

Desitgem que tinguis èxit i siguis feliç en aquesta etapa.

Bones vacances!

L’equip docent.

Curmetratges Jornades Culturals

Aquí teniu els curmetratges fets per els nostres alumnes durant les jornades culturals, aquest any amCamerab el tema

                 EL CINEMA

Volem donar les gràcies a l’Alfons Vinyes que ens ha ajudat en la filmació i edició dels curmetratges de Cicle Mitjà i Superior.

Enhorabona a les ombres xineses de Cicle Inicial i que boniques les “pelis” d’Educació Infantil.

Ed. Infantil   Els tres porquets                                        Ed. Infantil       Els tres porquets

     

Ed. Infantil    La rateta                                                      Ed. Infantil      La rateta

     

Ed. Infantil    En Tabalet                                                    Ed. Infantil      En Tabalet

    

Ed. Infantil    El cargol i l’herba de poliol                             Ed. Infantil    El cargol i l’herba de poliol

  

1r A Les set cabretes i el llop                                          1r A  La rateta que escombrava l’escaleta

        

1r A  En Jack i la mongeta                                                    1r A  Els músics de Bremen

      

1r B  Ton i Guida                                                                       1r B  La Caputxeta vermella

      

1r B En Patufet                                                                  1r B  Els tres porquets

        

2n A  Superman i Violetta                                            2n A  La princesa en el mar

    

2n  A Els tres venjadors                                                  2n A   Els dos conills i el màgic  Bru

     

2n A  Els amics                                                                 2n  A   El falcó

       

3r A Tinc uns alumnes entremaliats                        3r B   Saber i guanyar

       

4t A   L’invasió dels zombies                                                                4t B Escola de dansa

     

5è A El somni monstruos
                          Camera

6è Boges pel bàsquet                                                                  6è B La nena misteriosa

   

6è C   Els penjats

THE END

 

Activitats de Final de Curs

4kidsBenvolgudes famílies,
S’acosta el final de curs i aquests dies hem programat un seguit d’activitats per als/a les nens/es que volem que conegueu. Esperem que podeu gaudir-ne amb nosaltres.

SETMANA DEL 16 AL 20 DE JUNY

DILLUNS 16                    TEATRE EXTRAESCOLARS: CENTRE PARROQUIAL

DIMARTS 17                    EDUCACIÓ INFANTIL: JORNADES ESPORTIVES

DIMECRES 18                  EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r-5è: JORNADES ESPORTIVES
EDUCACIÓ INFANTIL: PICA-PICA

DIJOUS 19                        EDUCACIÓ INFANTIL: REMULLADA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: JORNADES ESPORTIVES 6è

*Per a les jornades esportives cal que els nens/es portin protecció solar posada des de casa, gorra, aigua, samarreta de recanvi i calçat esportiu.

**Final de jornada amb sorpresa dolça i refrescant.

DIVENDRES 20 DE JUNY

FESTA DE FI DE CURS!!!
DANSES EDUCACIÓ INFANTIL
GRADUACIÓ E.I 5 – GRADUACIÓ COMIAT 6è

Hi haurà portes obertes de 2/4 de 10 a 11h al camp de futbol.
Hi esteu tots/es convidats/dades !!!
Les famílies entraran per la porta de l’escola.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: XERINGADA
Per acabar, xeringada per als/a les alumnes de primària. Cal portar: xancletes cordades, banyador o samarreta per mullar, tovallola i roba de recanvi.
En cas de pluja, no hi haurà jornada de portes obertes.

Llistat de llibres i material del curs 2015-2016

Aquí teniu el llistat de llibres i materials per el proper curs escolar 2015-2016

ATENCIÓ:

Informació per a les famílies de cicle superior
Recordeu:
Els llibres d’activitats de llengua catalana i llengua castellana no estan disponibles per canvi d’edició, a les llibreries.
Heu d’ adquirir-los a l’AMPA directament. No hi ha cost afegit.
Recordeu que cal fer el pagament de 19,34 € al número de compte: ES59-0182-3488-30-0208006203 BBVA

S’han de recollir els llibres a l’AMPA els dies:

-Dies 5 i 9 de setembre de 9,30 a 12,30 del matí

-Dia 10 de setembre de 9,30 a 11h del matí

Quan es vingui a recollir els llibres, cal dur el resguard de pagament.

Llibres d’Educació Infantil 3 anys

Llibres d’Educació infantil 4 Anys

Llibres d’Educació Infantil 5 Anys

LLibres de 1r

Llibres de 2n

Llibres de 3r

Llibres de 4rt

Llibres de 5è

Llibres de 6è

Podeu portar els llibres nous a l’escola el 10 de setembre de 9h a 11h.
Recordeu que el curs comença el 15 de setembre.

Conjunt Instrumental_Festival-2014

El passat Dimarts 3, Dimecres 4 i Dijous 5 de juny, els nostres alumnes,  sota la direcció de la mestra de música,  van realitzar el Festival anual de conjunt instrumental.

Com sempre han estat genials, enhorabona noies i noies!

              Videos                                                     FOTOS

Rambla  llibertat_ 4t_ Cantània                                  Fotos de Dimarts 3, Dimecres 4 i Dijous 5

   

Rambla  llibertat_ 4t_ Cantània                                     3r  Tin-ton

       

 5è A      Les bananes                                                        5è B    Passa el fil

       

6thA    Te Deum                                                                   6th B   Peça alegra

   

Hung Sha i_ 6èC

Cantània a l’auditori


Aquesta activitat es prepara durant tot el curs escolar amb els/les alumnes d’un mateix nivell. A la nostra escola hem triar l’alumnat de quart.

A través d’un fil conductor anem cantant un seguit de cançons amb les corresponents coreografies que hi estan relacionades.
És un concert que es representa arreu de Catalunya i també en algunes ciutats d’Espanya i Alemanya

El títol i l’argument de la cantata d’aquest curs es:

RAMBLA LLIBERTAT és un barri on l’alegria es respira arreu i la concòrdia es viu de manera genuïna. Aquest cas tan especial desperta l’interès d’Estela, una atrafegada periodista de la televisió disposada a descobrir quin secret hi ha al darrera d’un fet tan inusual. Gómez, el seu nou càmera, li farà obrir els ulls i, passejant pels carrers del barri l’ajudarà a entendre que una comunitat lliure i feliç és la suma i convivència de totes les llibertats individuals i que el què fa la Rambla tan especial és que els seus veïns gaudeixin de la pròpia llibertat sense oblidar mai el respecte als altres.

Els/les alumnes, les mares i pares i les mestres hem gaudit molt de poder-hi participar.