Els Càrrecs són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a prendre responsabilitats. L’adquisició dels diferents càrrecs els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges. 

Els Càrrecs s’han de treballar a casa i a l’escola.  Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells/es una motivació important i necessària per continuar avançant.