La millor manera de celebrar aquest dia és fer una crida als governs de tot el món per invertir adequadament en aquesta professió i aquest sector, que és el de l’ensenyament.