Valoracions

Les vostres opinions i els vostres suggeriments ens poden ser molt útils per a millorar les estades i la coordinació amb la tasca que dueu a terme a les escoles i els instituts. És per això que us demanem una mica de temps i la vostra col·laboració. Gràcies.

Centres que heu realitzat una sortida de dia:

  • Enquesta activitat de dia

Centres que heu realitzat una estada: