Sessió 6

 

Primera part: acabar les presentacions sobre una persona migrant famosa.

Segona part: veure el capítol “La retirada republicana” del programa Trinxeres

https://www.youtube.com/watch?v=theiE7xFapg&list=PLHF437Sz2MHoEJzqJLf1N6KGHz6X7qg8p