Camins del món 23/24

Al projecte Camins del món s’estudien i s’analitzen algunes de les rutes migratòries que hi ha hagut al llarg de la història, posant èmfasi en les actuals i els conflictes que les provoquen.

Es treballaran les diferents cultures que existeixen i les polítiques inclusives del país d’acollida a través dels Drets Humans.

Es relacionaran aquests continguts de manera vivencial a través d’experiències dels propis alumnes i famílies.