Sessió 3

-Recordar el que vam fer durant la sessió anterior

-La primera hora acabar l’arbre genealògic, ha d’estar ben fet. Aquells alumnes que ja hagin acabat el seu arbre caldrà que elaborin un guió sobre el que diran quan gravin el vídeo explicant la història de la seva família. Si acaben, han de fer un llistat amb noms de persones famoses que siguin migrants o que els seus familiars més pròxims fossin migrants. Cal buscar famosos dels següents àmbits:

 

Cantants

Actors/actrius

Esportistes

Científics

Youtubers

Polítics

Artistes

-La segona hora anirem al pati, els alumnes es posaran en grups de 4 i s’explicaran els seus arbres. Després caldrà que es gravin explicant la seva història. L’objectiu és veure la quantitat de familiars migrants que els alumnes tenen i saber quines són les causes d’aquestes migracions. 

-Si queda temps, explicar la tasca que farem la setmana que ve:

-Pensar en persones a qui admireu o us criden l’atenció (2 o 3). (jugador de futbol, cantant, actor…)

-Investigar la seva biografia (veure si són migrants o tenen avantpassats migrants)

-Escollir una d’aquestes persones

-Preparar una presentació sobre la vida d’aquesta persona:

 

-Portada amb la imatge de la persona

-Dades personals (nom i cognoms, anys i lloc de naixement i mort (si és el cas), professió

-Breu biografia

-Vessant professional (si és cantant explicar els discos, buscar si alguna cançó parla de migracions; si és actor, quines pel·lícules importants ha fet i si n’hi ha alguna on la temàtica es relacioni amb el projecte, etc; si és esportista, a quins països ha viatjat, ha viscut, ha jugat…)

-Motius de les migracions de la persona o de familiars (explicar les causes que el o la van portar a marxar del seu país d’origen)

-Vídeos/Cançons relacionades amb la persona

-Conclusions (reflexió sobre el que heu anat explicant)

 

L’exposició ha de durar com a mínim 5 minuts (sense comptar vídeos) i un màxim de 10.